Show simple item record

dc.contributor.authorEinstulen, Joakim
dc.date.accessioned2017-07-31T13:09:29Z
dc.date.available2017-07-31T13:09:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449585
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractInnledning: Inneholder valget av problemområde og problemstillingen som er: Hvilke faktorer påvirker elevens motivasjon i lys av selvbestemmelse teorien? Og underproblemstillingen som er Hvilket konsekvenser får dette for lærerne i arbeid med elevene? Teori: Innholdet i dette kapittelet er teori som er sentral for min problemstilling. Hovedfokuset i teoridelen er på motivasjon og selvbestemmelsesteorien. Metode: For å svare på denne oppgaven har jeg brukt ett litteraturstudie. Dette kapittelet forklarer sentrale begreper i metode, søkeprosessen og valg av artikler. Resultater: Her blir artiklene jeg har valgt forklart om hvilke metoder de har brukt og hvilke resultatet de fant i artiklene. Det er fire artikler som handler om motivasjon hos eleven og selvbestemmelsesteorien. Diskusjon: I denne delen av oppgaven diskuterer jeg funnene i artiklene opp mot problemstillingen og teori. Konklusjon: Konklusjon er at det er mange faktorer som påvirker elevens indre motivasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleElevens indre motivasjon: I lys av selvbestemmelsesteoriennb_NO
dc.title.alternativeStudents intrinsic motivation: In light of self- determenation theorynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record