Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Stian Ranheim
dc.date.accessioned2017-08-01T11:14:59Z
dc.date.available2017-08-01T11:14:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449621
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på hvordan man kan fremme elvenes motivasjon i kroppsøvingsfaget, med utgangspunkt i to sentrale motivasjonsteorier. Problemstilling: «Hvordan fremme elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget?» Mer presist vil denne studien belyse hvilken betydning selvbestemmelsesteorien og målorienteringsteorien har for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget, og hvordan læreren kan fremme motivasjon gjennom praktisering av disse teoriene. Metode: Systematisk litteraturstudie, med en kvalitativ tilnærming basert på et kritisk utvalg av relevant forskning og teori. Resultat: Resultatet i denne studien viser at kroppsøvingslæreren bør legge til rette for et oppgaveorientert læringsklima, og de faktorer dette innebærer, som tilfredsstiller elevenes grunnleggende behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet, noe som igjen vil bidra til å fremme elevenes indre motivasjon i kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectmålorienteringnb_NO
dc.titleHvordan fremme elevenes motivasjon i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternativeHow to foster students motivation in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel