Show simple item record

dc.contributor.authorHjellup, Lasse Levin
dc.date.accessioned2017-08-01T11:32:33Z
dc.date.available2017-08-01T11:32:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449628
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractTittel: Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving Problemstilling: Hva påvirker tenåringsgutters syn på egen kropp? Underproblemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærere hjelpe tenåringsgutter med å håndtere kroppspress? Teori: Teoridelen tar jeg for meg relevant teori som består av begreper som: kroppspress, kroppsbilde, identitet og selvoppfatning, kroppsøving, lærerplanen, mesomorphism, habitus. Metode: I dette kapittelet tar jeg for meg metodiske begreper og søkeprosessen. Valgt metode for å besvare problemstillingen for denne oppgaven er litteraturstudie. Resultat: I dette kapittelet blir det kort forklart hensikten ved studie, metode og resultatet ved valgte artikler. Diskusjon: I diskusjonsdelen blir det artiklene diskutert opp mot teorien for å se hvordan disse henger sammen. Konklusjon: Her vil jeg komme frem til en konklusjon ut i fra teorien og artiklene som skal svare på problemstillingen min.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppspressnb_NO
dc.subjectkroppsbildenb_NO
dc.titleKroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøvingnb_NO
dc.title.alternativeBody pressure among teenage boys in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber39


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record