Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Caroline Fjeldberg
dc.date.accessioned2017-08-01T12:41:08Z
dc.date.available2017-08-01T12:41:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449633
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan lærerrollen være med på å påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Teori: Teorikapittelet tar for seg sentrale begreper som omhandler læreplanen, motivasjon og motivasjonsteorier, med hovedfokus på selvbestemmelsesteorien. Også lærerrollen, læringsmiljø og læringsklima. Metode: I denne oppgaven er det gjort en kvalitativ litteraturstudie. Her blir søkeprosessen beskrevet, samt sentrale begreper innenfor metode som er brukt i oppgaven. Resultat: Resultatene i artiklene viser at lærerens rolle og undervisningsmetoder i kroppsøving har stor påvirkning på elevenes motivasjon. Det kommer også frem at bruk av selvbestemmelsesteori og en autonomistøttende lærerrolle kan virke positivt på elevenes indre motivasjon. Noe som er positivt for læringsmiljøet. Diskusjon: I diskusjonskapittelet blir resultatene fra forskningsartiklene diskutert opp mot teorien, for å se en sammenheng mellom disse. Diskusjonen blir delt opp i tre ulike temaer. Konklusjon: Basert på resultatene i denne studien viser det seg at lærerrollen i kroppsøvingsfaget kan ha en positiv påvirkning på elevenes indre motivasjon ved bruk av en autonomistøttende lærerstil.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjectlæringsklimanb_NO
dc.titleLærerrollen og elevenes motivasjon i kroppsøvingnb_NO
dc.title.alternativeRole of the teacher and student motivation in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record