Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Andreas
dc.date.accessioned2017-08-01T12:50:35Z
dc.date.available2017-08-01T12:50:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449635
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: På hvilken måte påvirker sosioøkonomiske forhold elevenes deltakelse i kroppsøving og hvilken sammenheng har dette med elevenes prestasjons- og mestringsorientert motivasjon? Teori: Her blir det presentert teori som omhandler ulikhet i levekår, sosial mobilitet og ulikheter i helse. Deretter presenteres det motivasjonsteori som bygger på indre og ytre faktorer. Prestasjonsmotivasjon og mestringsrelatert motivasjonsteori som går dypere inn på kognitiv og sosialkognitiv teori. Metode: Litteraturstudie. Resultater og diskusjon: Det kan tyde på at det er andre faktorer enn sosioøkonomiske forhold fra familien som har mest betydning for elevenes deltakelse i kroppsøvingsundervisningen. Måten kroppsøvingsundervisning blir gjennomført har gitt resultater som tyder på mangel av fokus på mestring og tilpasning av undervisningen for å oppnå dette. Konklusjon: Sosioøkonomiske forhold knyttes sterkt til fysisk aktivitet, men kun tilgang på lokale lekeplasser, foreldrenes verdier og syn på fysisk aktivitet samt investering i barna viste å ha betydning for generell fysisk aktivitet. Mye tyder på at undervisningen i kroppsøving mangler et fokus på mestring som burde være grunnleggende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectsosial tilhørighetnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.titleSosioøkonomisk påvirkning på fysisk aktivitet og dens sammenheng med prestasjons og mestringsorientert motivasjon i kroppsøvingnb_NO
dc.title.alternativeSocio-economic influence on physical activity and its relation to performance and masteringoriented motivation in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record