Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVangen, Hildegunn
dc.date.accessioned2017-08-02T09:27:11Z
dc.date.available2017-08-02T09:27:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449698
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Skal kroppsøving være et aktivitets- eller læringsfag? Metode: Kvalitativ studie med basis i litteratur og forskning. Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for ulike metoder, min studie og søkeprosess. Resultat: Ut i fra diskusjonen i denne oppgaven, viser studien til at kroppsøving skal fremstå som et læringsfag. Ved at kroppsøvingsfaget legitimeres som et læringsfag, vil det være med på allmenndannelsen for elevene. I denne oppgaven er fysisk-motoriske ferdigheter en sentral del for dannelsen i kroppsøvingsfaget. Videre viser studien til at læringen som forekommer skjer gjennom aktiviteten, som igjen fører til et bidrag til elevenes helse. Arnolds tre dimensjoner, læring i, om og gjennom bevegelse, står sentralt for resultatene i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectfysisk-motorisk kompetansenb_NO
dc.subjectdannelsenb_NO
dc.titleKroppsøving – læring i, om eller gjennom bevegelse?nb_NO
dc.title.alternativePhsyical education – education in, about or through movement?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber49


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel