Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergmann, Petter
dc.contributor.authorHaakenrud, Daniel Skaug
dc.date.accessioned2017-12-08T09:06:56Z
dc.date.available2017-12-08T09:06:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469672
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer sier at kommunikasjon og informasjon opp mot denne pasientgruppen ofte ikke er tilstrekkelig. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere i somatisk sykehus bidra til å heve egen opplevelse av mestring og livskvalitet hos pasienter med kronisk hjertesvikt? Hensikt: Vi vil forklare hvordan sykepleier via kommunikasjon og grunnleggende kunnskap om Joyce Travelbees sykepleietori, empowerment og salutogenese kan fremme mestring og livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt. Metode: Dette er et fordypningsstudie hvor vi benytter oss av både kvalitativ og kvantitativ forskning for å belyse brist i kommunikasjon og hvordan ulike faktorer kan spille inn på pasientens egen oppfatning av livskvalitet. Oppsummering: Kommunikasjon rettet mot individet, kombinert med salutogen tilnærming og kunnskap om empowerment vil kunne bidra til å styrke pasienten. Klarer vi å styrke pasienten vil dette gi større grunnlag for mestring og vil kunne føre til økt livskvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthjerte- og karsykdommernb_NO
dc.subjecthjertesviktnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleFremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasientennb_NO
dc.title.alternativePromote coping and quality of life for heart failure patientsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel