Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøste, Kine Nordby
dc.date.accessioned2018-01-15T10:15:31Z
dc.date.available2018-01-15T10:15:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477455
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg barnehagelæreres tanker og refleksjoner rundt de yngste barnas bruk av overgangsobjekt i barnehagen. Teori fra blant annet Winnicott og Bowlby vil bli brukt for å besvare min problemstilling. Jeg mener at barns bruk av overgangsobjekt er et tema som må belyses, da det finnes lite forskning om dette. Metoden jeg har brukt for å undersøke dette er semistrukturert intervju. Funnene mine drøftes opp mot relevant teori og avslutningsvis vil jeg oppsummere hovedfunnene i lys av min problemstilling: Hvilke tanker og refleksjoner har barnehagelærere om 0-3åringers bruk av overgangsobjekt?nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this study I will focus on the kindergarten teacher’s thoughts and reflections considering the use of transitional object in the kindergarten. I will be using theories from Winnicott and Bowlby to substantiate the major issue in the study. I mean that the children’s need of a transitional object is a fact that should be more considered and researched. It is a small scale of studies on the subject today. The method I have chosen to study the subject is a semi structured interview. My findings during the study will be compared to relevant theory, and in the end, I will give a summary of the findings based on my issue: what kind of thoughts and reflections does teachers in the kindergarten have about children in the age of 0 to 3 use of transitional object.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.subjectovernb_NO
dc.titleOvergangsobjektets betydning for trygghet til de yngste barna i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeThe importance of the transitional object to the safety of the youngest children in kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel