Show simple item record

dc.contributor.authorNyborg, Jannecke
dc.date.accessioned2018-01-23T12:36:59Z
dc.date.available2018-01-23T12:36:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479084
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en kompetanse rundt hvem ettåringen er. Gjennom bruk av teori fra blant annet Bowlby og Berit Bae belyses viktigheten av tilknytning og barns medvirkning for å legge til rette for en god tilvenning. Gjennom kvalitativt forskningsintervju belyser jeg hva to barnehagelærere legger til grunn for hva en god tilvenning for ettåringene er. Mine funn drøftes opp mot relevant teori, før jeg oppsummerer oppgaven sett i lys av min problemstilling: «Hvordan legge til rette for en god tilvenning for ettåringene i barnehagen sett i lys av barns medvirkning?»nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this assignment I focus on what factors can contribute to a good addiction for the one-year-olds in kindergarten. The number of one-year-olds starting in kindergartens is increasing, increasing the need for competence about who the one-year-old is. Through the use of theory from, among others, Bowlby and Berit Bae, the importance of association and child participation is highlighted in order to facilitate a good addiction. Through qualitative research interviews, I highlight what two kindergarten teachers base on what a good addiction for the one-year-olds is. My findings are discussed with relevant theory before I summarize the task in view of my problem: "How to facilitate a good addiction for the one-year-olds in kindergarten in light of children's participation?"nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjecttilvenningnb_NO
dc.subjectovergangsobjektnb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.titleTilvenning for ettåringene i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeAdaptation for the one-year-olds in the kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record