Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKilde, Marthe
dc.date.accessioned2018-02-02T11:54:34Z
dc.date.available2018-02-02T11:54:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482374
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bacheloroppgaven undersøker om barnets kjønn har en innvirkning på den omsorgen de voksene i barnehagen viser barnet. Belyst av problemstillingen "Vil barnets kjønn spille inn på hvordan de voksne viser omsorg ovenfor barnet?" vil oppgaven se på de ansattes praksis igjennom observasjon og intervju. Deretter knyttes dette sammen med aktuelt fagstoff fra blant annet Askland, Rossholt og Tholin. Oppgaven vil ta for seg omsorgsbegrepet og likestillingsbegrepet både hver for seg og sammen og den vil se på holdninger og samfunnsendringer rundt begge begrepene som kan ha innvirkning på hvordan man jobber med begrepene i dagens barnehager. Oppgaven avdekket ingen forskjeller i hvordan barn behandles på bakgrunn av kjønn, hverken barnet eller de voksnes, men forskjeller i hvordan voksne opplever omsorgen varierer mellom kvinner og menn.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis examines if a child’s gender is a factor in the care the adults in a kindergarten show the child. The thesis tries to answer the question "Will a child’s gender influence how the adults show care towards the kid" by looking at how caregivers work, through observation and interviews. This is then compared to other works by, among others, Askland, Rosshold and Tholin. The thesis will look at the care and gender equality as concepts, both separate and together, and it will look at attitudes and societal trends around both concepts that might influence how the concepts are handled in todays kindergartens. This thesis found that neither the child’s or the adult’s gender had an impact on the care received. However, their own perception of the care was found to be different depending on the adult’s gender.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectlikestillingnb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectgråtnb_NO
dc.titleKjønnsroller og omsorg.nb_NO
dc.title.alternativeGender roles and caregiving.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel