Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Annika
dc.date.accessioned2018-05-18T08:40:00Z
dc.date.available2018-05-18T08:40:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498515
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva som legger føringene for hvilke tekster som leses på ungdomstrinnet i dag, og hvorfor. For å finne ut av dette, ble det benyttet kvalitativ metode i form av forskningsintervju. Det ble intervjuet totalt fire lærere fra to ungdomsskoler. Lærernes svar ble analysert i henhold til relevant teori knyttet til litterær kanon, og litteraturens hensikt og funksjon. Hva som skilte lærernes refleksjoner fra hverandre var synet på en litterær kanon, og bruk av læreverk i henhold til valg av litterære tekster. Basert på lærernes refleksjoner kan man likevel se at læreverket, og synet på litteraturens hensikt og funksjon, er hva som bestemmer hvilke tekster som leses i litteraturundervisningen på ungdomstrinnet i dag.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The thesis addresses the following problem: How does an assortment of teachers in junior high reflects on the choice of literary texts for the literary teaching? The aim of this study was to get knowledge of the guidelines for which texts are read in junior high today and why. To gain knowledge, qualitative methods were used in the form of research interviews, and four teachers were interviewed. The teachers' answers were analyzed in light of relevant theory such as literary canon, and the purpose and function of literature. The biggest difference between the teachers was their opinion related to the purpose of a literary canon, and their use of textbook according to the selection of texts. However, based on the teachers' reflections, you find that the textbook, and their recognition of the purpose and function of literature, are the main emphasis on determining which texts are read in the literary teaching in junior high today.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectlitteraturnb_NO
dc.subjectteksternb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.titleLitteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære teksternb_NO
dc.title.alternativeNorwegian literature in junior high: A study of four teachers’ reflections considering choice of literary textsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record