Show simple item record

dc.contributor.authorJørstad, Marte I.
dc.date.accessioned2018-08-22T09:05:44Z
dc.date.available2018-08-22T09:05:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558802
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Danning har nå fått en større plass i læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Samtidig er dannelsesbegrepet et utydelig begrep som skaper mye forvirring blant lærere så vel som andre skolearbeidere (Stølen, 2017). Denne bacheloroppgaven er derfor en litteraturstudie av dannelsesbegrepet i en skolesammenheng. Med utgangspunkt i problemstillingen «På hvilken måte kan skolen drive dannelse, og hvordan kan dette styrke elevene faglig så vel som sosialt?», forsøkes det å gi en praktisk forståelse for hva dannelsesoppdraget i skolen innebærer for dagens så vel som fremtidens lærere. I første hoveddel presenteres og drøftes ulike dannelseslitteratur, med det formål å gi en økt forståelse for dannelsesbegrepet. I andre hoveddel presenteres så noen paradokser ved dagens undervisningspraksis, sett i lys av det dannelsesoppdraget dagens lærere har. I tredje og siste hoveddel, drøftes det så hvordan lærere kan drive dannelse i skolen samt hvorfor dette er viktig. Dette gjøres med utgangspunkt i tre temaer fra den nye overordnede delen av læreplanen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Bildung has now received a bigger place in the curriculum for secondary school and upper secondary school (Kunnskapsdepartementet, 2017). At the same time, the concept of Bildung is an unclear term that creates a lot of confusion among teachers as well as other school workers (Stølen, 2017). This bachelor thesis is therefore a literature study of the concept of Bildung in a school context. Based on the topic question «In what way can the school implement Bildung, and how can this strengthen the students professionally as well as socially?», it is attempted to give a practical understanding of what the Bildung assignment in the school implies for today’s and future teachers. In the first major part, different Bildung literature is presented and discussed, with the purpose of giving a better understanding of the concept of Bildung. In the second major part, some paradoxes in today’s teaching practice are presented, in view of the Bildung assignment of today’s teachers. In the third and final major part, it is discussed how teachers can do Bildung in school practical, and why this is important. This part is based on three themes from the new overall part of the curriculum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectdannelsenb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectlivsmestringnb_NO
dc.titleDannelsens betydning i fremtidens skole. Læreres dannelsesoppdrag i praksis.nb_NO
dc.title.alternativeThe meaning of Bildung in the school of future.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record