Show simple item record

dc.contributor.authorHusum, Ellen Kristine Kordal
dc.date.accessioned2018-09-17T12:19:21Z
dc.date.available2018-09-17T12:19:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562971
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2018nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvorfor er sosial læring i kroppsøving en viktig del av allmenndanningen i skolen? Metode: Kvalitativ studie med utgangspunkt i vitenskapelig litteratur og forskning. Resultat: I bevegelse, med kroppen som innfallsport for inntrykk, læring og relasjoner, stiller kroppsøvingsfaget seg som unikt i en skolesammenheng. Kroppsøvingsfaget byr på et kontinuerlig samspill med medelever og verden rundt, noe som påvirker både det interpersonlige og intrapersonlige i oss mennesker og gir med dette et stort læringsutbytte for individets sosiale kompetanse. At dette skjer er ingen tilfeldighet, vi vet at mennesket involverer seg i verden rundt seg og at dette vil føre til sosial læring. Gjennom våre sosiale relasjoner og interaksjoner tilegner vi oss empati og utvikler kunnskaper, ferdigheter, demokratiske verdier og holdninger som gjør oss til fungerende mennesker i det samfunnet vi skal ta del i. Det er tydelig at det sosiale aspektet er et kraftfullt virkemiddel i danningen og formingen av samfunnsfungerende mennesker. Nøkkelbegreper: Individets livsverden, sosiokulturell læringsteori, sosial læring, fenomenologi, allmenndanning, interpersonlig og intrapersonlig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectsosiokulturell læringnb_NO
dc.titleSosial læring og allmenndanning i kroppsøving: Kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektivnb_NO
dc.title.alternativeSocial learning and education in Physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record