Show simple item record

dc.contributor.authorMæhlum, Julie Marie Hommel
dc.date.accessioned2018-09-19T09:36:58Z
dc.date.available2018-09-19T09:36:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563393
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I min bachelor oppgave har jeg valgt å se nærmere på det læringstrykket barnehagen i dag står ovenfor, og hvordan dette læringstrykket kan utfordre barnehagelærerens praksis og forståelse av læring. Jeg har med det formulert problemstillingen slik: «Hvordan utfordrer et stadig økende læringstrykk i barnehagen mitt syn på læring?» For å belyse min problemstilling har jeg valgt å gjøre en diskursanalyse av to utvalgte årsplaner og analysert hvilke læringsdiskurser som råder i de ulike barnehagene. Mine analysefunn vil ligge til grunn for den videre analyse opp mot relevant litteratur. Målet med denne oppgaven har vært å synliggjøre ulike læringssyn som kan eksistere innenfor helhetsmodellen som norske barnehager bygger på.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In my bachelor thesis I have chosen to take a closer look at the pressure to learn which kindergartens today face and how this pressure can challenge how the kindergarten personnel teach and their understanding of learning. I formulate my way of looking at the problem in this way: “How does an ever increasing pressure to learn challenge my view on learning?” To clarify this problem I have chosen to make a discursive analysis of two different kindergartens and analyzed which learning discourses dominate in those kindergartens. While looking into relevant literature, a further analysis will be based on my previous finds. This paper strives to uncover the different learning views which can exist within the comprehensive model on which Norwegian kindergartens are based.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectlæringssynnb_NO
dc.titleBarnehagen som læringsarenanb_NO
dc.title.alternativeKindergarten as an arena for learningnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record