Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBay, Kristen
dc.date.accessioned2018-09-19T11:21:44Z
dc.date.available2018-09-19T11:21:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563436
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: «Hva kan man oppnå ved å utnytte de ulike egenskapene i en gruppe i et tverrfaglig prosjektarbeid»? Jeg har gjennomført et tverrfaglig prosjektarbeid med en førskolegruppe. Temaet for prosjektarbeidet har vært hus, og vi har tilnærmet oss dette så bredt som mulig. Målet vårt var at vi mot slutten av prosjektet i fellesskap skulle designe og bygge drømmehuset. I løpet av prosessen mot et endelig produkt ønsket jeg å vektlegge hvert enkelt barns individuelle ferdigheter, og la resten av gruppa lære av disse. Videre håpet jeg bevisstgjøre barna på deres forskjellige styrker, og at man er avhengig av samarbeid for å nå et felles mål. Det jeg fant var at man i løpet av et slikt prosjekt får en sterk tilhørighet til både prosjektet og gruppen, og at dette er et godt grunnlag for samarbeid mellom barna.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: “What can be achieved by exploiting the different characteristics of a group in an interdisciplinary project work”? I have completed an interdisciplinary project work with a pre-school group. The theme of the project work has been a house, and we have approached this as wide as possible. Our goal was that by the end of the project we should jointly design and build the dream house. During the process of a final product, I wanted to emphasize each individual's individual skills, and let the rest of the group learn from them. Furthermore, I hoped to raise awareness of the children on their different strengths, and to rely on cooperation to reach a common goal. What I found was that during such a project, there is a strong commitment to both the project and the group and that this is a good basis for cooperation between the children.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectprosjektarbeidnb_NO
dc.subjectgruppernb_NO
dc.subjectgruppearbeidnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjecttverrfaglignb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleDrømmehusetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel