Show simple item record

dc.contributor.authorLafton, Silje Strand
dc.date.accessioned2019-07-02T11:10:14Z
dc.date.available2019-07-02T11:10:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603181
dc.description.abstractDenne studien har hatt til hensikt å utforske hvordan et samarbeid mellom skole og arbeidsliv kan være med å bidra til å utvikle karrierekompetanser hos elever i ungdomsskolen. Viktige fokusområder har vært struktur i karriereundervisningen og også å finne frem til hvilke ferdigheter som bør trenes for å sikre karrierelæring. Studien har ført frem til en modell som ivaretar dette i lys av den europeiske definisjonen på karrierekompetanser. Videre har det blitt vektlagt hvordan et samarbeid med det lokale næringslivet kan være med å motivere og engasjere til læring. Det ble foretatt fokusgruppeintervjuer på elever på 9. trinn som nylig hadde gjennomført byggeprosjektet Lektor2 i samarbeid med lokalt næringsliv. Lektor2 er et prosjekt som skal stimulere elevers interesse for realfag og øke deres læringsutbytte. I studien fokuseres det på deres karrierelæringsutbytte. Undervisningsmetodene foregår både i og utenfor klasserommet. Veilederne i prosjektet er faglærere på skolen og aktører fra lokale bedrifter fra byggebransjen. Samarbeid i grupper har også vært en viktig del i min forskning. Studien utforsker elevenes opplevelser av karrierelæring sett i lys av samarbeidet mellom skole og næringsliv, derfor var de utvalgte informantenes erfaringer viktige for fremstillingen. Forskningen viser hvordan samarbeidet kan fungere som en bro mellom elever og arbeidsliv. Elever får møte rollemodeller på diverse arenaer og næringslivet får på sin side muligheten til å markere sitt kompetansebehov for fremtiden. Funnene tyder på at et godt samarbeid om opplæringen og relevante og autentiske arbeidsoppgaver medvirker til utvikling av elevenes karrierekompetanser. I tillegg peker de på at et sosiokulturelt læringsmiljø gir rom for en dypere forståelse og for livslang karrierelæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleKarrierekompetanselæring i ungdomsskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record