Show simple item record

dc.contributor.authorSlåtto, Anette Vaage
dc.date.accessioned2019-07-02T11:33:38Z
dc.date.available2019-07-02T11:33:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603187
dc.description.abstractJeg har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt hvor jeg undersøkte hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere. Hvilke ferdigheter utvikler de for å mestre to karrierer i ung alder, og hvordan kan eventuelt denne karrierekompetansen brukes i fremtidig arbeid? Datamaterialet er analysert og drøftet opp mot teori som omhandler begrepet karrierekompetanse og læring, og da i særlig grad opp mot Krumboltz og Bandura sine teorier. Informantene beskriver hvordan de trives med å kombinere skole og idrett, og for disse ungdommene kan det virke som en positiv symbiose. Et hovedfunn i mitt arbeid er at ungdom som driver med idrett på toppnivå, normalt vil ha gode betingelser for å utvikle karrierekompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Gjennom toppidrettens strukturerte aktiviteter og arbeidsmiljø, utvikles noen generelle ferdigheter som det å sette seg tydelige og konkrete mål, og deretter jobbe planmessig for å oppnå målet. Slike ferdigheter blir i idrettsverden omtalt som overførbare ferdigheter, og i mitt materiale ser jeg tydelige tegn på at disse ferdighetene også overføres til skolearbeidet, og gjør at ungdommene klarer å håndtere det doble karriereløpet på en adekvat måte. Det systematiske arbeidet disse ungdommene legger ned i å kunne utvikle sin iderettskarriere, synes å smitte over på skolearbeidet. Informantene demonstrerer karrierekompetanse i å sette seg passe ambisiøse mål og dertil strategier til å motivere og strukturer seg for å utføre arbeidet som trengs for å oppnå målet. De viser også at de er selektive i hvordan de bruker en ferdighet. Informantene innehar karrierekompetansen ervervet fra idretten som også kan overføres til fremtidige arbeidsforhold. I min analyse diskuterer jeg hvordan informantenes ønske om selvrealisering i idrett dermed ikke er i konflikt med arbeidsmarkedets behov, men tvert imot kan gjøre dem attraktive i arbeidslivet. Utfordringen er at det for disse ungdommene ikke er så lett å sette ord på disse ferdighetene, eller være seg dem bevisst. Her kan karriereveiledning spille en viktig rolle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleTo karrierer i ung aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record