Show simple item record

dc.contributor.authorLøken, Amund
dc.date.accessioned2020-07-08T13:51:50Z
dc.date.available2020-07-08T13:51:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661461
dc.description.abstractVæret i Norge kan være utfordrende for bonden, og dårlige høsteforhold kan føre til dårligere netto for bonden. Problemstillingen i denne oppgaven er å planlegge et egnet korntørkeanlegg som passer til drifta på gården Østre Grundset. Hovedfokus blir på økonomi/lønnsomhet, egnet størrelse/teknisk løsning, logistikk/inn- og utlasting av korn, samt helse-miljø-sikkerhet knyttet til tørkeanlegget. I oppgaven har det blitt drøftet og tegnet opp tre forskjellige korntørkeanlegg som er aktuelle for gården Østre Grundset. Disse tre alternativene har blitt satt opp mot hverandre og evaluert etter gitte punkter. Korntørka som er planlagt er en kjørbar plantørke bygd i massivtre-elementer som passer godt inn på tunet i forhold til estetikk. Ved hjelp av traktor, henger og skuffe vil kornet enkelt bli lastet inn og ut av korntørka. Korntørka vil kunne lagre opptil 230 tonn lagerfast korn. Det er to sentrefugalvifter som sørger for høy nok luftstrøm. Det vil bli montert to varmeregistre som sørger for 6 grader oppvarming på lufta inn i korntørka. Varmekilden vil være flisfyringsanlegget som er på gården. Oppgaven gir et godt og detaljert grunnlag for videre planlegging av korntørke på Østre Grundset. Det vil bli vurdert om det er noe som kan endres for å få ned kostnaden på anlegget, og dermed øke lønnsomheten. Jeg mener det har blitt prosjektert et godt alternativ til korntørke, sett ut ifra problemstillingen.en_US
dc.description.abstractThe weather in Norway can be challenging for the farmer, and poor harvesting can lead to poorer net for the farmer. The issue in this task is to plan a suitable grain drying plant suitable for the operation on the farm Østre Grundset. The main focus will be on economy/profitability, suitable size/technical solution, logistics/Unloading and unloading of grain and health, safety and environment related to the drying plant. Three different grain drying plants have been discussed and designed for the farm Østre Grundset. These three options have been set up against each other and evaluated for given points. The grain dry planned is an executable plan drought built in solid wood elements that fit well into the yard in terms of aesthetics. With the help of tractor, trailer and drawer, the grain will easily be loaded in and out of the grain dryer. The grain drought will be able to store up to 230 tons of stock-resistant grain. There are two center fugal fans that provide a high enough airflow. Two heat registers will be installed that provide 6 degrees of heating on the air into the grain dryer, and the heat source will be the tile heating plant that is on the farm. The task provides a good and detailed basis for further planning of grain drought at Østre Grundset. It will be considered whether there are any things that can be changed to bring down the cost of the plant, thereby increasing profitability. I believe that a good alternative to grain drought has been projected, based on the issue.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkorntørkeanleggen_US
dc.subjectØstre Grundseten_US
dc.titlePlanlegging av korntørkeanlegg på Østre Grundseten_US
dc.title.alternativePlanning of a grain drying facility at the Østre Grundset farmen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record