Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvensen, Karl Martin
dc.contributor.authorJohansen, Una
dc.date.accessioned2020-09-16T11:13:41Z
dc.date.available2020-09-16T11:13:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678060
dc.descriptionBachelor in Music Businessen_US
dc.description.abstract“Hvilken holdning har forbrukeren til Pro Rata-modellen og hva er motivasjonen for endring?” Dette er forskningsspørsmålet vi søker å finne svar på. Vi ønsker å finne ut hvilken holdning forbrukeren har til fordelingsmodellen. Tema som etikk, moral og rettferdighet innen forbrukeratferd er brukt for å måle problemstillingen. Som forskningstema er dette spesielt interessant fordi det ikke tidligere er blitt forsket på hva forbrukerne tenker og føler rundt fordelingen av penger, og pengene kommer jo fra forbrukeren. Videre har vi brukt kvalitativ metode med dybdeintervjuer og fenomenologisk analyse. Hovedkonklusjonen er at forbrukere oppfatter Pro Rata-modellen som urettferdig ovenfor artister og at de ønsker en endring av fordelingsmodell.en_US
dc.description.abstractAbstract (engelsk sammendrag) “What attitude and motivation for change does the consumer have to the Pro Rata model?” This is the research question we want to answer. We want to find out what attitude the consumer has to the distribution model. Topics such as ethics, morality and justice in consumer behaviour are used to measure the issue. As a research topic, this is particularly interesting because it has not previously been researched what consumers think and feel about the share of their money. Furthermore, we have used qualitative method with in-depth interviews and phenomenological analysis. The main conclusion is that consumers perceive the Pro Rata model as unfair to artists and that they want a change of distribution model.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectetikken_US
dc.subjectmoralen_US
dc.subjectforbrukeratferden_US
dc.subjectfenomenologien_US
dc.subjectPhenomenologyen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectMoralen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.titleForbrukernes holdninger til fordelingsmodellen i musikkstrømmetjenesteren_US
dc.title.alternativeConsumer attitude towards the distribution model in music streaming servicesen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber47en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel