• Album som foretrukket format i dagens musikkmarked 

   Bekkholt, Tina; Engen, Tove (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven ser vi på albumets plass i dagens musikkindustri, og hvilke typer av forbrukere som fremdeles benytter seg av albumformatet. Vi tar for oss punkter for og imot fysiske og digitale album ved hjelp ...
  • Appreciating music in the streaming era 

   Kvistad, Eirik; Dagenborg, Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
   The music industry is still subjected to the value gap that arose from services like Napster. At the time of writing, the issue is being addressed as a legislative one by the industry, and a rather sore one at that. There ...
  • Forbrukernes holdninger til fordelingsmodellen i musikkstrømmetjenester 

   Evensen, Karl Martin; Johansen, Una (Bachelor thesis, 2019)
   “Hvilken holdning har forbrukeren til Pro Rata-modellen og hva er motivasjonen for endring?” Dette er forskningsspørsmålet vi søker å finne svar på. Vi ønsker å finne ut hvilken holdning forbrukeren har til fordelingsmodellen. ...
  • Hva fremkaller delingsvilje? En analyse av motivasjonsfaktorer for musikkdeling 

   Solvang, Mats André; Rodriguez, Alexander (Bachelor thesis, 2017)
   I denne forskningsoppgaven ser vi på karakteristikker og motivasjonsfaktorer som har positiv effekt på delingsvilje. Vi redegjør for hva som gjør dette interessant å forske på og bygger opp egne teoretiske antakelser med ...
  • Hvordan artister kan bruke sosiale medier til å styrke relasjonene til sine fans 

   Lund Juul, Erik Mauritz; Rushfeldt, Trym (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgave undersøker hvordan artister kan styrke relasjonen til sine fans gjennom sosiale medier. Vi har først og fremst konsentrert oss om hvordan artistene opptrer gjennom Facebook og Instagram og hvordan ...
  • K-pop: En ny bærekraftig musikkbransje 

   Tjugen, Audhild; Drec, Marina (Bachelor thesis, 2015)
   denne oppgaven ser vi på hvordan en annerledes bransjemodell fører til et mer engasjert fansamfunn. Sør-Korea har det siste tiåret gått fra å være anonym i musikkbransjen til å ha en egen sjanger innen pop. Det lille landet ...
  • Måling av educational experience i musikkstrømmetjenester 

   Sandsengen Darell, Kine; Brennodden, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er betalingsvilje for strømmetjenester i musikkbransjen. Internett har blitt en dominerende kanal for levering av musikk og strømmetjenester har tatt over musikkmarkedet. Vi ser at inntektene ...
  • Measuring elements that influence mood management in music 

   Midtbø, Anders Førde; Andrianopoulos, Stefan Korssund (Bachelor thesis, 2017)
   In this paper, the reasons why someone uses music as a tool for mood management will be explored. The mood management theory derives from the idea that people would either subconsciously or to a lesser conscious degree ...
  • Musikk og gratistjenester: Å forstå deres brukere 

   Mikalsen, Andrea; Karlsen, Jannike (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven ser vi på karakteristikker ved brukere som benytter seg av gratistjenestene YouTube og SoundCloud. Vi presenterer hvorfor dette er interessant og bygger opp våre antagelser med et teoretisk rammeverk basert ...
  • Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming 

   Furseth, Marie Rosted (Bachelor thesis, 2011)
   Jeg har med denne oppgaven prøvd å kartlegge platebransjens nåværende tilstand, mellom sluttfasen av fysisk format og startfasen av streamingmarkedet. Dette i form av økonomisk tilstand, innstilling og tanker om fremtiden. ...