Recent Submissions

 • Album som foretrukket format i dagens musikkmarked 

  Bekkholt, Tina; Engen, Tove (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven ser vi på albumets plass i dagens musikkindustri, og hvilke typer av forbrukere som fremdeles benytter seg av albumformatet. Vi tar for oss punkter for og imot fysiske og digitale album ved hjelp ...
 • Hva fremkaller delingsvilje? En analyse av motivasjonsfaktorer for musikkdeling 

  Solvang, Mats André; Rodriguez, Alexander (Bachelor thesis, 2017)
  I denne forskningsoppgaven ser vi på karakteristikker og motivasjonsfaktorer som har positiv effekt på delingsvilje. Vi redegjør for hva som gjør dette interessant å forske på og bygger opp egne teoretiske antakelser med ...
 • Appreciating music in the streaming era 

  Kvistad, Eirik; Dagenborg, Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
  The music industry is still subjected to the value gap that arose from services like Napster. At the time of writing, the issue is being addressed as a legislative one by the industry, and a rather sore one at that. There ...
 • Measuring elements that influence mood management in music 

  Midtbø, Anders Førde; Andrianopoulos, Stefan Korssund (Bachelor thesis, 2017)
  In this paper, the reasons why someone uses music as a tool for mood management will be explored. The mood management theory derives from the idea that people would either subconsciously or to a lesser conscious degree ...
 • Musikk og gratistjenester: Å forstå deres brukere 

  Mikalsen, Andrea; Karlsen, Jannike (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven ser vi på karakteristikker ved brukere som benytter seg av gratistjenestene YouTube og SoundCloud. Vi presenterer hvorfor dette er interessant og bygger opp våre antagelser med et teoretisk rammeverk basert ...
 • Måling av educational experience i musikkstrømmetjenester 

  Sandsengen Darell, Kine; Brennodden, Stine (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er betalingsvilje for strømmetjenester i musikkbransjen. Internett har blitt en dominerende kanal for levering av musikk og strømmetjenester har tatt over musikkmarkedet. Vi ser at inntektene ...
 • K-pop: En ny bærekraftig musikkbransje 

  Tjugen, Audhild; Drec, Marina (Bachelor thesis, 2015)
  denne oppgaven ser vi på hvordan en annerledes bransjemodell fører til et mer engasjert fansamfunn. Sør-Korea har det siste tiåret gått fra å være anonym i musikkbransjen til å ha en egen sjanger innen pop. Det lille landet ...
 • Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming 

  Furseth, Marie Rosted (Bachelor thesis, 2011)
  Jeg har med denne oppgaven prøvd å kartlegge platebransjens nåværende tilstand, mellom sluttfasen av fysisk format og startfasen av streamingmarkedet. Dette i form av økonomisk tilstand, innstilling og tanker om fremtiden. ...