Show simple item record

dc.contributor.authorLund Juul, Erik Mauritz
dc.contributor.authorRushfeldt, Trym
dc.date.accessioned2020-09-16T11:20:11Z
dc.date.available2020-09-16T11:20:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678064
dc.descriptionBachelor in Music Businessen_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgave undersøker hvordan artister kan styrke relasjonen til sine fans gjennom sosiale medier. Vi har først og fremst konsentrert oss om hvordan artistene opptrer gjennom Facebook og Instagram og hvordan respondentene opplever dette. Oppgaven er basert på individuelle intervju vi har gjennomført med åtte respondenter. Respondentene har fått de samme spørsmålene, og har de fått lov til å diskutere fritt rundt dette. Respondentene har gitt uttrykk for hvordan de opplever å følge en artist, hvilket forhold til de har til musikk, og hva det er som gjør at man følger en artist. Vi vil gjennom disse intervjuene og teori belyse vår problemstilling «Hvordan kan artister skape tilknytning til sine fans gjennom sosiale medier?» De ulike funnene gjennom intervjuene viser at alle respondentene benytter seg av sosiale medier enten de følger artister eller ikke. De har en generell interesse for sosiale medier og bruker dette til å holde seg oppdatert på ulike fronter og for å kommunisere med andre brukere. Gjennom intervjuene har vi erfart at fans forventer ulikt innhold på de forskjellige plattformene. Der det forventes at Facebook har praktisk informasjon og nyheter rundt konserter og slipp av ny musikk, er Instagram en mer personlig plattform hvor artistene kan dele personlige øyeblikk fra sine liv. Vi erfarer også gjennom intervjuene at det er delte meninger hvor personlig man skal være i innleggene man legger ut, noen vil gjerne se mer av artistens bakside og hva som foregår bak lukkede dører, mens andre vil kun høre musikken og se enkelt bilder fra konsert.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This bachelor thesis explores how artists can strengthen their relationship with their fans through social media. We have primarily focused on how the artists perform through Facebook and Instagram and how the respondents perceive this. The assignment is based on individual interviews we conducted with 8 respondents. The respondents, through individual interviews, answered the same questions where they were allowed to discuss the given questions. The respondents have expressed how they experience and follow an artist, how they relate to music and what it is that makes them follow an artist. Through these interviews and theory, we will shed light on our problem "How can artists connect with their fans through social media.'' The various findings throughout the interviews show that all respondents use social media whether they follow artists or not. They have a general interest in social media and use this to stay updated on different fronts and to communicate with other users. Through the interviews, we have found that they expect different content on the various social media platforms. Where Facebook is expected to have practical information and news around concerts and new music releases, Instagram is a more personal platform where artists can share personal moments from their lives. We also find out through the interviews that there are shared opinions about how personal you should be in the posts you post, some would like to see more of the artist's back and what goes on behind closed doors, while others will only hear the music and see single pictures from the concert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjectmusikkbransjeen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectmerkelojaliteten_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectBrand Loyaltyen_US
dc.titleHvordan artister kan bruke sosiale medier til å styrke relasjonene til sine fansen_US
dc.title.alternativeHow artists can use social media to build relations to their fansen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record