Show simple item record

dc.contributor.authorLøvoll, Hanne Therese
dc.date.accessioned2021-01-18T11:54:03Z
dc.date.available2021-01-18T11:54:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723455
dc.description.abstractDenne studien har hatt som mål å bidra til større innsikt i hvordan ungdommer kan erfare overgangen fra det å være elever på skolen, til å bli lærlinger i bedrift. Dette er en stor og viktig overgang i ungdommers liv, og det kan være store forskjeller på hvordan denne overgangen oppleves. Det overordnede temaet for denne oppgaven er karriereveiledning, og jeg har derfor ment at det er relevant å se denne overgangen i lys av hvilke karriereferdigheter som står sentralt når ungdommene gjennomfører denne overgangen. For å undersøke dette temaet har jeg valgt å gjennomføre en kvalitativ analyse, basert på fire ungdommers erfaringer med overgang ut i bedrift og i læretid. Selv om det kan være store individuelle forskjeller i hvordan overgangen oppleves, har de fire ungdommene som jeg har snakket med, hatt en ganske lik oppfatning av overgangen ut i bedrift. De har sett frem til overgangen, og gledet seg til å bli lærlinger i bedrift. Det ser også ut til at de har taklet overgangen svært godt, og det virker som om de både trives og lykkes i sin nye hverdag som lærlinger. Gjennom å snakke med disse ungdommene, har jeg sett hvilken fantastisk arena for karrierelæring, læretiden kan være. Tidligere arbeidserfaringer, samt god veiledning og støtte fra blant annet skole og opplæringskontor har bidratt til at disse lærlingene har hatt positive forventinger til læretiden og taklet oppstart i bedrift på en svært god måte. Det oppleves som om samfunnet har et stort trykk på å få ungdommer til å velge yrkesfag, samt velge å være lærlinger. Jeg har derfor ansett det som viktig å relevant å løfte ungdommenes egne stemmer frem i lyset, og få større innsikt i hvordan de som faktisk gjennomfører denne overgangen, opplever den. Dette anser jeg som verdifullt i seg selv. Samtidig har arbeidet med denne undersøkelsen fått meg til å stille spørsmål om vi utnytter potensialet som ligger i læretiden, godt nok? Kan vi i enda større grad enn i dag, anvende systematisk karriereveiledning som et middel til å øke læringsutbyttet og kvalitetssikre overgangen til læretid? Denne overgangen representerer uten tvil en stor og viktig overgang, i starten av unge menneskers yrkeskarriere. Dermed tenker jeg det kan være klokt for samfunnet å investere i denne viktige læringsarenaen. Til det beste for individ og samfunn, samt i et livslangt perspektiv for ungdommene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.title«En ny hverdag» - fra skoleelev til lærling i bedriften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber90en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record