Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørli, Tine Thidemann
dc.contributor.authorHaug, Linn Lindmo
dc.date.accessioned2015-02-04T10:11:59Z
dc.date.available2015-02-04T10:11:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275350
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractAngst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost etter å ha gjennomgått en aortakoronar bypassoperasjon (ACB) eller en percutan coronar intervensjon (PCI). Også i tiden mellom utskrivelse fra sykehuset til oppstart av hjerterehabilitering, en tidsperiode på 8-12 uker, er det ikke noe automatikk i at pasienten blir fulgt opp av helsepersonell med tanke på å forebygge psykiske sekveler. Ettersom det å ivareta den psykiske dimensjonen er en sykepleieroppgave mener vi at sykepleieren har en viktig rolle i å forebygge psykiske reaksjoner i etterkant av et hjerteinfarkt. Å bruke enkeltelementer fra veletablerte kurs i oppmerksomt nærvær kan være en måte å forebygge på. Et slikt enkeltelement er pusten og sykepleieren på medisinsk sengepost har kompetanse i å veilede i det å ha fokus på pusten. Oppmerksomt nærvær handler om å være til stede her og nå, på en ikke-dømmende og aksepterende måte og gjennom dette finne ro. Pusten er det som forbinder oss til nuet og det å ha fokus på pusten vil kunne forankre pasienten i den eneste konkrete virkeligheten han befinner seg i – her og nå. Dette kan igjen roe ned tankekaos og derigjennom øke graden av mestring og mening i eget liv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthjerteinfarktnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectdepresjonernb_NO
dc.subjectveiledningnb_NO
dc.titleNærvær i livets krisernb_NO
dc.title.alternativeMindfullness used in life crisesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel