Show simple item record

dc.contributor.authorBolstadbråten, Anne Britt S.
dc.contributor.authorBråten, Bente
dc.date.accessioned2021-11-01T06:32:03Z
dc.date.available2021-11-01T06:32:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826658
dc.description.abstractDe færreste hadde sett for seg at et virus kunne stenge ned et helt samfunn, ikke bare her i landet, men rundt i hele verden. Det ble tilfelle våren 2020, og nedstengningen er en periode de fleste av oss vil huske i lang tid fremover. Under nedstengningen ble hjemmeskole en normalitet. Både rådgivere og lærere måtte tenke nytt og kreativt for å gi karriereveiledning til elevene, slik at de ble godt rustet til å ta reflekterte valg av utdanningsprogram på videregående skole vinteren etter. Hensikten med vår forskning er å få økt kunnskap om hvordan skolene og rådgivere har jobbet med karriereveiledning under pandemien. Vi er ute etter å finne gode praksiseksempler som andre kan dra nytte av i sin utøving av karriereveiledning med ungdommer. Problemstillingen vår er dermed “Hvordan har rådgivere utført karriereveiledningen i skolen under koronapandemien? Hvilke grep er tatt for å gi elevene best mulig karrierelæring og veiledning, og hva kan vi lære av deres erfaringer?” Vi har valgt en kvalitativ forskningsmetode for å finne svar på vår problemstilling, og vi har valgt å intervjue seks rådgivere som jobber på ulike skoler i to ulike fylker her i landet. I bearbeidelsen av forskningsmaterialet vårt har vi brukt Tjora sin SDI-analysemetode, og etter bearbeidelsen satt vi til slutt igjen med fire temaer som vi har sett nærmere på. Funnene i forskningen drøfter vi opp mot ulike læringsmodeller, og mot hensikten med faget utdanningsvalg og rådgiverrollen. I tillegg ser vi på integrert karriereveiledning og hvordan vi kan kvalitetssikre karriereveiledningen som blir utøvd i skolen. Resultatet av forskningen går blant annet ut på at rådgivere og skolene har tatt i bruk integrert karriereveiledning for å undervise og kommunisere med elevene. De har vært kreative og nytenkende, og endret sitt undervisningsopplegg slik at elevene skal få best mulig utbytte av karriereveiledningen, når de ikke får deltatt fysisk på utprøving i bedrift og besøk på videregående skole. Det vil være behov for å kvalitetssikre karriereveiledningen som blir gitt i skolen fremover. Til slutt i oppgaven ser vi på resultatene, og kommer med forslag til videre forskning rundt temaet. Nøkkelord: Karriereveiledning, karrierelæring, integrert karriereveiledning, utdanningsvalg, rådgiverrollen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleKarriereveiledning under koronapandemien : En kvalitativ studie av skolerådgivningens evne til å tilpasse seg, og lære av uforutsette omveltninger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record