Show simple item record

dc.contributor.authorAlhaug, Marthe
dc.date.accessioned2022-01-03T08:38:29Z
dc.date.available2022-01-03T08:38:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835712
dc.description.abstractMasteravhandlingen har til hensikt å utforske hvordan vi kan jobbe med kvalitetsutvikling av karriereveiledning i skole gjennom arbeid i et regionalt rådgivernettverk. Empirien i masteroppgaven er basert på et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført i samarbeid med det regionale rådgivernettverket jeg er koordinator for. Gjennom planlegging, gjennomføring og refleksjon over fire læringsaksjoner har vi arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av karriereveiledningen i våre skoler, og vi har skapt et kunnskapsgrunnlag for hva en felles plan kan inneholde. Som et verktøy og inspirasjon i arbeidet har vi benyttet Gatsbys rammeverk for god karriereveiledning. Det er utviklet for engelsk skole, basert på internasjonal forskning og best practise, og består av 8 kriterier for god karriereveiledning, Rammeverket fra England har preget prosessen vår, og prosessen i rådgivernettverket har i sin tur påvirket hvordan vi nå tenker at en felles plan for karriereveiledning i skolen skal se ut. Gjennom arbeidet har jeg – og vi – lært og erfart ting som vi ikke ville kommet fram til ved å velge en annen framgangsmåte for å lage en felles plan. Prosjektets hovedfunn er at rådgivernettverket kan være en god base for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Kvalitetsutvikling gjennom samarbeid i rådgivernettverket byr på både muligheter og begrensninger. Interessefellesskapet og ønsket om utvikling blant rådgivere vil være en viktig driver for utviklingsarbeid, men det er vesentlig for arbeidet at deltakelse forplikter, og at prosessen har tydelig ledelse. Et hovedfunn er at eksempler på praksis fra andre steder kan gi verdifulle bidrag inn i kvalitetsutvikling av karriereveiledning i skole, men må settes inn i norsk skolesammenheng. Konteksten vi ser som relevant i denne sammenheng er norsk rammeverk for karriereveiledning og skolens styringsdokumenter (forskrift og læreplaner). Rådgivernettverket kan, gjennom arbeid med kvalitetsutvikling, være en base for profesjonalisering av karriereveiledningen i skole, og bidra til regional politikkutforming gjennom å skape et felles program for hva, hvorfor og hvordan vi jobber med karriereveiledning i skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleKvalitetsutvikling i skolens karriereveiledning gjennom samarbeid i regionalt rådgivernettverken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record