Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Anna E.
dc.date.accessioned2022-01-19T08:10:30Z
dc.date.available2022-01-19T08:10:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838092
dc.description.abstractTittelen på oppgaven peker på to viktige aspekter i et tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning. Relasjonen mellom mennesker. Du og jeg og vårt behov for å samarbeide. Behovet for tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning var økende på grunn av den store flyktningestrømmen som kom til Norge i 2015. Lovendringer som trådde i kraft 1. januar 2021 skaper nye arenaer for tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning i overskuelig fremtid. Formålet med studien var å utforske hvordan samarbeidspartene i en av de fem nasjonale klyngene erfarer fenomenet tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning av nyankomne innvandrere, og hvilke muligheter og utfordringer de opplevde i samarbeidet. I dette prosjektet er det gjennomført to fokusgruppe intervju og to individuelle intervju for å innhente kunnskap om veiledernes erfaringer og refleksjoner om fenomenet «tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning av nyankomne innvandrere». Materialet er analysert ved hjelp av Malteruds (2012) analysemetode systematisk tekstkondensering. Studien avdekker et behov for karriereteorier og en praksismetodikk som er fleksibel og kan tilpasses ulike kulturer og kontekster. Samtidig viser studien at stor fleksibilitet i metoder og teorier, skaper ulik forståelse av karriereveiledning. Praktisk kunnskap om karriereteori og metodikk som kan brukes i tverrfaglig samarbeid om karriereveiledning må utvikles og praktiseres for å skape mer kunnskap til å møte de kontinuerlige endringene i et moderne samfunn. Funnene viser at systemteori setter ting i relasjon til hverandre, og bevisstheten som oppstår ved å se ting i sammenheng, bidrar til innsikt og kunnskap om barrierer for karriereutvikling (Patton & McMahon, 2014). Det felles perspektivet og tverrfaglig samarbeid vil bidra til å sikre kvalitet og ivaretagelse av brukerens interesser i samarbeidet om å skape et helhetlig tilbud om karriereveiledning (Lauvås & Lauvås, 2004).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.subjectKarriereveiledningen_US
dc.titleDu og jeg : En studie av muligheter og utfordringer i tverrfaglig samarbeid om karriereveiledningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber140en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record