Show simple item record

dc.contributor.authorSkumsnes, Gerd Oline
dc.date.accessioned2022-01-19T11:10:01Z
dc.date.available2022-01-19T11:10:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838208
dc.description.abstract«I det øyeblikket jeg skriver, blir jeg mer bevisst på hva jeg tenker» er en masteroppgave i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, og en studie av arbeidssøkeres erfaring med bruk av refleksjonsdagbok. Hensikten med studien er å forske på tiltaket refleksjonsdagbok brukt i en jobbsøkerprosess. Bakgrunnen for studien er tiltaksleverandøren Sonans Karriere sitt ønske om å forske på hvilke erfaringer deltakere får ved å bruke refleksjonsdagbok. Min jobbkontekst er veileder ved et NAV-kontor, og det å forske på metoder og verktøy til nytte i en jobbsøkerprosess er derfor relevant og meningsfullt. Studien er kvalitativ og funnene i undersøkelsen har kommet fram gjennom intervjuer med fem informanter ved tiltaket Oppfølging ved Sonans Karriere, der refleksjonsdagbok ble utprøvd i en periode på gjennomsnittlig to måneder. I tillegg ble fire veiledere ved Sonans Karriere med på et gruppeintervju i etterkant. Det var lite skriftlige og muntlige føringer for hvordan refleksjonsdagboka skulle brukes, og resultatene av utprøvingen viste at informantene opplevde en nytteeffekt av å bruke refleksjonsdagboka på hver sine individuelle måter. Lite styrt instruksjon i forkant synes å føre til at informantene brukte refleksjonsdagboka ulikt og på måter som ga den enkelte best nytte. Funnene fra utprøvingen viser at refleksjonsdagboka bidro til et metaperspektiv som tydeliggjorde den enkeltes ståsted, styrker og utfordringer. De fikk en økt selverkjennelse ved at de mer bevisst på hva som var riktig yrkesvei framover, de ble mer opptatt av å ta reflekterte valg, de fikk orden og struktur i hverdagen og de opplevde motivasjon og mestring ved å få synliggjort egen arbeidskapasitet. Informantene opplevde nytte gjennom økt tankevirksomhet knyttet til håndskriving, og ved å lese disse tankene i etterkant. De opplevde ved dette å skrive og lese seg til økt selvinnsikt, karrierekompetanse og mestringsfølelse. Informantene ga uttrykk for at refleksjonsdagboka ga mer tilbake enn det de hadde investert, og de fortalte at de ville fortsette å bruke refleksjonsdagbok framover, i perioder og i flere deler av livet enn kun jobbsøkersammenheng.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.subjectKarriereveiledningen_US
dc.titleI det øyeblikket jeg skriver, blir jeg mer bevisst på det jeg tenker : En kvalitativ studie av arbeidssøkeres erfaring med bruk av refleksjonsdagboken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber107en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record