Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrank, Karine Rønsen
dc.date.accessioned2015-06-17T10:45:35Z
dc.date.available2015-06-17T10:45:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285105
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015nb_NO
dc.description.abstractForfatter: Karine Rønsen Frank Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015 Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag Tittel: Motivasjon til livslang bevegelsesglede Problemstilling: Hvordan kan jeg som fremtidig kroppsøvingslærer bidra til å skape motivasjon hos elevene for på sikt å nå fagets formål knyttet til livslang bevegelsesglede? Nærmere bestemt belyser studiet hvilken påvirkning det psykologiske læringsklima og selvbestemmelsesteorien har for elevens motivasjon i kroppsøvingsfaget. Metode: Kvalitativt litteraturstudie basert på et kritisk utvalg av relevant faglitteratur og forskning. Resultat: I undervisningen vil lærerens atferd, organisering og tilrettelegging ha stor påvirkning på elevens motivasjon for å nå kroppsøvingsfagets formål knyttet til livslang bevegelsesglede. For å lykkes med å utvikle elevens motivasjon vil tilrettelegging av et oppgaveorientert læringsklima og autonomi være hensiktsmessig. Her blir elevens grad og mulighet for selvbestemmelse, innsats, mestring og egenutvikling tatt hensyn til, og elevens motivasjon for livslang bevegelsesglede styrkes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectbevegelsesgledenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectelevnb_NO
dc.subjectlivslangnb_NO
dc.subjectpsykologisknb_NO
dc.subjectlæringsklimanb_NO
dc.subjectselvbestemmelsesteoriennb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectself determination theorynb_NO
dc.titleMotivasjon til livslang bevegelsesgledenb_NO
dc.title.alternativeMotivation to Lifelong Enjoyment of Activitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel