Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØverseth, Peder Pandum
dc.contributor.authorStaum, Sondre
dc.date.accessioned2015-06-18T11:27:47Z
dc.date.available2015-06-18T11:27:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285190
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015nb_NO
dc.description.abstractForfattere: Peder Pandum Øverseth og Sondre Staum Oppgavetittel: Kroppsøving – Et fag mest for gutter? Problemstilling: Hvilke kjønnsforskjeller er det i tenåringers opplevelse av kroppsøvingsfaget, og hvordan oppleves disse ulikhetene? Teori: Oppgaven inneholder en del teori som omfatter i hovedsak kjønn, vurdering – og vurderingspraksis, kroppsøvingsfagets historie, læreplanen i kroppsøving, tilpasset opplæring, lærerens rolle og motivasjon. Metode: Vi som går Faglærer idrett 2012 er blitt pålagt å bruke litteraturstudie, vi har derfor gått igjennom mye teori og forskning som vi mener er relevant for vår studie og problemstilling. Resultat: Resultatene viser at det er kjønnsforskjeller i kroppsøvingsfaget, og det forekommer også ulikheter i hvilke verdier jenter og gutter har innenfor idrett og kroppsøving. Konklusjon: I denne studien konkluderer vi med at det er kjønnsforskjeller i tenåringers syn på kroppsøvingsfaget. Dette kommer frem ved at jenter føler seg mindre synlig og det blir tatt mindre hensyn til deres interesser enn det gjør med gutters interesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectguttnb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.subjecttenåringnb_NO
dc.subjectopplevelsenb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectulikhetnb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectlæreplannb_NO
dc.subjectopplæringnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleKroppsøving – et fag mest for gutter?nb_NO
dc.title.alternativePhysical education – an educational course most for boys?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel