• Kundeatferd og prosessflyt på Oslo S 

   Stubberud, Øyvind (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt - Målet med dette studiet har vært å undersøke kundeatferd gjennom NSB sin tjenesteprosess, her alle kontaktpunktene de møter fra billettbestilling til ombordomstiging på toget. Det er grunn til å tro at kundeatferd ...
  • Tilflytting til Åmot kommune - i et merkevareperspektiv 

   Børnes, Siri; Kristiansen, Kjersti (Bachelor thesis, 2017)
   Tema vi undersøker er tilflytting til Åmot Kommune, og da med fokus på forsvarsansatte i Rena Leir. Vår oppdragsgiver, Elverumregionen, arbeider med å fremme tilflytting til distriktet, og satser mot flere ulike målgrupper. ...
  • Tjenesteutvikling og forbedring - Hvilke verktøy benyttes i praksis? 

   Kvisler Budalen, Ida (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke verktøy organisasjoner i praksis benytter for å forbedre eller utvikle nye tjenester. Jeg har valgt å fokusere oppgaven på teori om tre ulike verktøy som kan benyttes ...