Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, May Britt
dc.date.accessioned2015-06-25T12:06:36Z
dc.date.available2015-06-25T12:06:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285708
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2015nb_NO
dc.description.abstractMay Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i teorien hvor disse begrepene blir definert : friluftsliv, psykiske lidelser, stress, fysisk aktivitet samt helse. Teori: I teoridelen har jeg valgt å begynne med et teoretisk perspektiv på de sanser og følelser vi opplever i naturen. Deretter sett på sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse. Samt vært inne på hvordan stressprosessen fungerer og hvordan fysisk aktivitet, livskvalitet og psykisk helse henger sammen. Metode: Litteraturstudie. Jeg starter med å begrunne mitt metodevalg, beskriver så litteratursøket og avslutter med kildekritikk. Datapresentasjon og diskusjon: I første del presenterer jeg de fire vitenskapelige artiklene jeg har valgt for min oppgave. I diskusjonen blir disse diskutert i sammenheng med hverandre opp mot teorien. Konklusjon: De valgte studiene indikerer at aktivitet i naturen gir positive psykologiske helseeffekter. Aktivitet i natur ser ut til å være viktigere enn valg av intensitet, lengde og type naturmiljø.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectpsykisknb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectaktivitetnb_NO
dc.subjectnaturnb_NO
dc.subjectpåvirkenb_NO
dc.titlePsykisk helse og aktivitet i naturennb_NO
dc.title.alternativeMental health and activity in naturenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record