Show simple item record

dc.contributor.authorKrokstad, Kristoffer
dc.date.accessioned2015-06-29T08:38:07Z
dc.date.available2015-06-29T08:38:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285902
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler en sammenligning av utvalgte rundballepresser. Ettersom mer og mer av fôret som blir høstet lagres i rundball, er det viktig for bonden og entreprenøren å velge riktig rundballepresse. Pressene som er med i denne testen er Claas Rollant 355 Uniwrap, Kuhn Bio, Lely DA 235 Profi og Orkel GP 1260 HiT. Disse pressene er sammenlignet både på fysiske detaljer og på fôrkvaliteten. For å få mest mulig like forhold for alle, samlet jeg pressene til en dag hvor rundballer stod i fokus. Dette var en dag hvor ikke bare utstyret skulle sammenlignes, men også en anledning til sosialt samvær blant bøndene. Etter min oppfattning er det færre og færre slike dager hvor bønder kan samles og diskutere løst og fast, så en slik dag var fin å bruke til dette. De fleste tester av maskiner og utstyr i landbruket er gjort under så gode forhold som mulig. Det er både vel og bra at man får se hva utstyret kan prestere på sitt beste, men hvordan fungerer det egentlig når forholdene ikke lenger blir optimale? Jeg syntes det hadde vært moro å prøve nettopp dette: rundballepressing under ugunstige forhold. Derfor bestemte jeg meg for å holde denne testen i hjemkommunen min, Snillfjord, som ligger på kysten av Sør-Trøndelag. Der er det ofte ustabilt vær, og det kan til tider være vanskelig å lage grovfôr av høy kvalitet. Hovedpoenget med en slik praktisk sammenligning var å veie rundballene for å finne ut hvor tunge de var, og i tillegg kunne de fysiske forutsetningene sammenlignes når alle rundballepressene var samlet på et sted, under like forhold. Jeg fant også ut at det kunne være moro å se på fôrprøver fra rundballene fra de ulike pressene, så de ble sendt inn til Eurofins for analyse. Når jeg fikk tilbake analyseresultatene kunne jeg begynne å sammenligne og sette pressene opp mot hverandre. Noen av resultatene er at Claas Rollant 355 Uniwrap presser hardest baller, mens Lely DA 235 sine baller har mest tørrstoffinnhold. Kuhn Bio er den pressa som desidert har letteste egenvekt, men den har nest mest vekt per hjul. Orkel GP 1260 HiT har minst pressekammer, og de letteste ballene, men presser nest hardest baller. Konklusjonen er at en ikke kan trekke fram en klar vinner når det kommer til rundballepresser. Man kan ikke bare se på for eksempel fôrkvalitet, selv om det selvfølgelig er viktig. Dersom man har bæresvak jord, og/eller bratte enger, samt dyr som ikke har behov for høyt energiinnhold i fôret, bør man kanskje heller se på hvor tung pressa er, framfor energiinnholdet i fôret. Det er mange faktorer som spiller inn når man skal kjøpe ei rundballepresse som gjerne koster over en halv million kroner. Derfor er det viktig at bonden eller entreprenøren ser på sitt driftsopplegg, og finner fram til den rundballepressa som passer hans behov.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis contains a comparison of selected round balers. More and more of the silage is harvested and stored in round bales, so it is important for the farmer or the entrepreneur to choose the right round baler. The round balers that where compared in this test were Claas Rollant 355 Uniwrap, Kuhn Bio, Lely DA 235 Profi and Orkel GP 1260 HiT. These balers where compared on physical details and of the quality of the harvested silage. To get the conditions as equal as possible, I decided to gather all of the balers to a day that was all about round bales. It turned out to be a day that contained comparing of equipment, but also a social happening for the farmers. As I see it, it is not so many social happenings where the farmers can meet and have a good time anymore, so this day could be a happening like that. The most testes agricultural machinery and equipment these days are hold in as good conditions as possible. That is good, because then we can see how well the equipment is doing. But what happens when the conditions no longer is so good? It was this I wanted to do, test round balers in harsh conditions. That is why I decided to hold the comparison in the coast of the south of Trøndelag. It is usually unstable weather in this area, and sometimes it can be difficult to make good quality silage. The main reason with this comparison was to weigh the bales to find their average weight, and at the same time, I could look at the physical details on each of the balers. I also figured out that it could be fun to look at the quality of the silage, so samples were sent to Eurofins for analysis. When I got the test results, I could start to compare the round balers. Some of the results shows that Claas Rollant 355 Uniwrap makes the hardest bales, but Lely DA 235 has most dry content. Kuhn is the lightest baler by far, but it has nearly the most weight per wheel. Orkel GP 1260 HiT has the smallest chamber and the lightest average weight, but makes nearly the hardest bales. The conclusion is that you cannot say that one baler is the best. Even that the silage quality is important, you might consider a lightweight baler if you got a lot of hills and bad soil, when buying a round baler. There are many factors which that you need to consider when you are buying equipment worth over a half a million kroner. It is important that you as a farmer or entrepreneur choose the round baler that fits you and your needs.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSammenligning av utvalgte rundballepressernb_NO
dc.title.alternativeComparison of selected round balersnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record