Show simple item record

dc.contributor.authorLarshaugen, Olaf
dc.date.accessioned2015-06-30T08:00:38Z
dc.date.available2015-06-30T08:00:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286053
dc.description.abstractI dagens saueproduksjon i Norge går antallet sauebruk ned, mens befolkningen øker og behovet for mat med det blir større. Ny teknologi kommer på markedet og brukene blir mer automatisert, noe som gjør at de blir større og mer spesialiserte innenfor ulike produksjoner. Ved besetningsøkning er det viktig at en har tilstrekkelig husrom for sauen i inneperioden om vinteren. Det kreves også mer av bonden, da han får flere dyr å følge med. Valget av automatiseringsgrad er dermed et viktig valg å ta med tanke på at en skal utføre det nødvendige arbeidet i fjøset som for eksempel fôring, men må også ha tid til å se etter besetningen sin, etter for eksempel syke dyr også videre. Denne oppgaven går ut på å planlegge et påbygg til eksisterende driftsbygning på Kjelstad gård. Formålet med oppgaven er å fullprosjektere en løsning med fokus på å få til et moderne fjøs, lett og rasjonell utfôring, utgjødsling, ventilasjon og økonomi. I denne bacheloroppgaven er det tegnet tre forskjellige planløsninger med forskjellig utforming. De ulike alternativene vil bli sett opp mot hverandre i en poengtabell ut fra momentene som det er blitt valgt å fokusere på. Alternativet som får den høyeste poengsummen blir brukt videre i oppgaven og fullprosjektert. Av de ulike alternativene som ble skissert, var det alternativ 2 med fokus på dyrevelferd som kom best ut i poengtabellen. I tillegg til oppgaven har det vært besøk på gårder med ulike driftsopplegg, slik at en ser hvordan ulike løsninger fungerer. Fjøset som ble valgt består av en enkel og automatisert fôring, lettvint gjødselhåndtering med plastrister og bløtgjødsel med full kjeller, god ventilasjon med ulike justeringsmuligheter og et bygg bestående av prefabrikerte elementer som gir en lav byggekostnad. Videre i fullprosjekteringen er det blitt forklart valg av ulik innredning, opplegg rundt lamming, HMS(helse, miljø og sikkerhet) i fjøset, bygningsarbeid og økonomi ved bygget. Fjøset er et moderne fjøs, der dyrevelferden er i fokus. Bygget er fullisolert og med mekanisk ventilasjon bidrar dette til at fjøsstellet kan utføres i et fjøs med optimal luftkvalitet. Bygget får en forholdsvis høy pris, men kan forsvares med at det er et bygg for høy dyrevelferd, der optimale produksjonsforhold er vektlagt.nb_NO
dc.description.abstractIn modern Norwegian sheep production, the number of sheep farms is decreasing, while the population is increasing and the demand for food accordingly. To increase the selfsufficiency in the country, the farms size, meaning number of sheeps per farm, is also increasing. When the number of livestock increase, it is important to have room enough for the sheep in the winter period. Larger herds also requieres more of the farmer, as he gets more sheeps to keep an eye on. The choice of automation level is therefor an important choice considering the needs for performing the most necessary work in the barn, such as feeding and caretaking the livestock. The objective of this thesis is to plan an possible extension of existing barn on Kjelstad farm. The aim is to plan with focus on a modern solutions, simple and rational feeding, manure handling, ventilation and for good economy. In this bachelor thesis three different layouts are described, and are compared against each other with in a screening table. Alternative 2, focusing on animal welfare, got the highest score in the screening table. In addition, there have been several farm visits to see how different farms works in reality. The barn that was chosen, consists of a simple and automated feeding system, easy manure handling with plastic floors and a liquid manure with basement storing. The buildning is fully isolated and with mechanical ventilation, and is a buildning consisting of prefabricated elements which providing low buildning costs. Further, different interior solutions are described, including fascilities for giving birth to the lamb, health, care and safety in the barn as well as economics associated with raising the buildning. The resulting buildning is a modern barn focusing on animal welfare. The buildning cost are relatively high, but is justified by the animal welfare focus, a buildning for animal welfare, where the production conditions are optimal.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titlePlanleggingsoppgave : Påbygg til eksisterende sauefjøs på Kjelstad gårdnb_NO
dc.title.alternativePlanning of an sheep barn on Kjelstad gårdnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record