Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinsrud, Malin Sofie
dc.date.accessioned2023-01-27T09:29:11Z
dc.date.available2023-01-27T09:29:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3046776
dc.description.abstractI Norge har vi en sterk arbeidslinje som legger vekt på at alle som kan skal delta i arbeidslivet. Hva som fører til inkludering har vært på den politiske dagordenen i mange år. I 2016 kom NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn som blant annet satte fokus på hva som kan være viktig i livslang karriereveiledning. Det innebar både fokus på håndtering av endringer og overganger i arbeidslivet, og hva som kan bidra til sosial inkludering av veisøkere som kan være mer utsatt for marginalisering på arbeidsmarkedet. Jeg ønsket å innhente mer kunnskap om hva som hadde betydning og kunne påvirke karriereutviklingen når veisøkeren har en funksjonsnedsettelse. Jeg ønsket fokus på ressurser og inkluderende faktorer, og valgte å intervjue et utvalg som var i arbeid. Utvalget besto av seks personer som hadde varige funksjonsnedsettelser i form av bevegelseshemning. Gjennom bruk av narrativ metode fikk jeg innsikt i hvordan veisøkerne forstår, opplever og beskriver sin situasjon i form av fortellinger. Ressursperspektivet gjorde at jeg blant annet valgte begrepet opplevelse av sammenheng (Antonovsky, 2012) og vektla hva det innebar å være aktør i eget liv (Nygård, 1993) og karriere (Cochran, 1997). Gjennom konstruktivistisk karriereveiledningsteori (Savickas, 2012; 2015a) gikk jeg nærmere inn på hvordan fortellingene belyste karrierekonstruksjon og – utvikling. Jeg har brukt anerkjennelsesteorien til Axel Honneth (2003) for å se nærmere på det informantene trakk frem som betydningsfulle relasjoner. Analysen tilsier at det som kan ha betydning for karriereutviklingen når man har en funksjonsnedsettelse er om man anser seg selv som aktør i egen karrierekonstruksjon og - utvikling. Herunder å rekonstruere en sammenheng, oppleve mestring etter funksjonstap og oppleve mestring av karriererelaterte aktiviteter, oppleve motivasjon og ivaretakelse av grunnleggende verdier, oppleve anerkjennende relasjoner og forhold, og samlet sett derfor anse seg selv som aktør i egen karrierekonstruksjon og -utvikling. De betydningsfulle faktorene knyttet seg til hele livsløpet og karrieren. Noen elementer knyttet seg spesifikt til det å ha en funksjonsnedsettelse, mens andre elementer ble beskrevet mer uavhengig av dette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.title”Jeg vil du skal se min motivasjon og kompetanse» – om hva som kan ha betydning for karriereutvikling når man har en funksjonsnedsettelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber92en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel