Show simple item record

dc.contributor.authorSaur, Håvard
dc.date.accessioned2023-03-16T13:40:59Z
dc.date.available2023-03-16T13:40:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3058846
dc.description.abstractDenne studien tar for seg Meld.St.28, Overordnet del av læreplanen og kjerneelementer i utdanningsvalg. Det sentrale i denne studien var å avdekke hva slags kompetansesyn man finne i de utvalgte dokumentene og hvilke konsekvenser dette får for karriereveiledning. Karriereveiledning er i denne studien forstått som karriereveiledning i faget utdanningsvalg. Og et nøkkelbegrep for å forstå karriereveiledning i faget er karrierelæring. Utgangspunkt for å forstå kompetansesyn er Illeris sin kompetanseblomst og kompetanseelementer. Hans kompetanseelementer ble brukt til å foreta en systematisk tekstkondensering av de utvalgte dokumentene. Kompetanseelementene hans ble et grunnlag/referanse jeg brukte for å avdekke ulike kompetansesyn. I ettertid ble funnene sett i lys av karriereveiledning i skole. Resultatene jeg kom fram til er at en rekke kompetanseelementer fra Illeris er å finne i de undersøkte dokumentene, og til sammen danner disse fem kompetansedimensjoner som reflekterer kompetansesynet i den nye læreplanen. F forhold til utdanningsvalg, så må disse fem dimensjonene tas hensyn til og bakes inn i faget slik at formålet med opplæringen nås.en_US
dc.description.abstractSummary: This study deals with Meld.St.28, the overall part of the curriculum and core elements in educational choices. The core of this study was to uncover the different competence views found in the selected documents and the implications this gives for career guidance. Career guidance in this study is understood as career guidance in the subject of educational choice. And a key concept to understand career guidance in the subject is career learning. The basis for understanding competence views is Illeris's flower of expertise and elements of competence. His competence elements were used to systematically condense the selecteddocuments. His competence elements became a basis / reference I used to uncover different competence views. In retrospect, the findings were viewed in the light of career guidance at school. The results I came up with are that a number of competence elements from Illeris can be found in the researched documents, and together these form five competence dimensions that reflect the competence view in the new curriculum. In relation to educational choices, these five dimensions must be taken into account and baked into the subject so that the purpose of the training is achieveden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleGrunnlagsdokumentene til det nye Kunnskapsløftet. En kondensering og analyse av innhold. Konsekvenser for karriereveiledningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber134en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record