Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBratengen, Marte
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:45Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:32246886
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064649
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å søke kunnskap om nyankomne minoritetsspråklige elevers opplevelse av inkludering og anerkjennelse når elevene starter i den norske skolen. I skolen i dag er det behov for mer kunnskap om det å ta imot nyankomne minoritetsspråklige elever, slik at vi på best mulig måte kan ta imot dem. Problemstillingen jeg har forsket ut fra er: På hvilke måte opplever nyankomne minoritetsspråklige elever inkludering og anerkjennelse i den norske grunnskolen? Den vitenskapsteoretiske rammen for studiet er den fenomenologiske analysen. Datamaterialet mitt for å belyse problemstillingen har jeg anskaffet ved fire kvalitative intervjuer. Studiet har et retrospektivt perspektiv og utvalget har bestått av 4 tidligere nyankomne minoritetsspråklige elever. Det er mellom 10 og 20 år siden kandidatene mine begynte i den norske skole. Studiet mitt er opptatt av elevperspektivet, elevens opplevelse av inkludering og anerkjennelse. Funnet indikerer at kandidatene mine er veldig fornøyde med mottakelsen og inkluderingen de opplevde, uavhengig av om elevene har gått i innføringsklasse eller i den ordinære klassen. For å kunne inkludere og anerkjenne eleven, må ikke skolen være redd for å bruke elevmangfoldets kunnskaper og ferdigheter. Trivsel, mestring og læring i den norske skolen henger sammen for at eleven skal kunne oppleve følelsen av inkludering og anerkjennelse.
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to acquire knowledge about the experience of inclusion and recognition newly immigrated pupils with a minority language have when the pupils start in the Norwegian school. In today’s educational system, there is a need for more knowledge about to best welcome newly immigrated pupils with a minority language. My research question is this: In what way do newly arrived student with minority language experience inclusion and recognition in the Norwegian primary school? The theoretical framework for the study is the phenomenologically analysis. The data material for examining my research question is gathered through four qualitative interviews with four former newly arrived pupils who spoke a minority language. This study has a retrospective perspective and the participants have been asked questions about their first period in the Norwegian education system. The focus of my study is the pupil perspective, and their experience of inclusion and recognition. My findings suggest that my candidates are happy and satisfied with the reception and inclusion they experienced, regardless of whether they started in one ordinary class, or in an introductory class. To include and recognize the pupils, the school shouldn’t be afraid to use the knowledge and skills from the diverse pupil mass. The happiness, learning experience and feel of mastering in the Norwegian school must be connected for the pupil to have a sense of inclusion and recognize.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleInkludering og anerkjennelse av nyankomne minoritetsspråklige elever i den norske grunnskole.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel