Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorFjellhaug, Hanne
dc.date.accessioned2023-07-06T16:10:31Z
dc.date.available2023-07-06T16:10:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:37322779
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076696
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan bruk av spillbasert undervisning kan legge til rette for elevens bruk av muntlige ferdigheter i engelsktimene. Intervju av lærere og spørreskjema ble brukt for å samle inn data. Fokuset for oppgaven var å utforske hvordan lærere på norske barneskoler kan legge til rette for elevenes bruk av muntlige ferdigheter. Hvordan lærere kan implementere spillbasert læring i klasserommet og lærerne sine erfaringer med spillbasert læring med tanke på muntlige ferdigheter ble brukt som underspørsmål i forskningen. Tidligere forskning viser at spill bidrar til mye læring, at villigheten til å kommunisere øker når man bruker spill i engelskundervisning, og at bruken av spill har positiv effekt på elevenes læring når det kommer til engelsk og kommunikasjon på det engelske språket. Resultatene viser at elevene bruker muntlige ferdigheter i timer med spill og at bruken av spill legger til rette for muntlige ferdigheter gjennom kommunikasjon og interaksjon med andre. Videre viser studien at spill gjør at elevene blir aktiv og deltagende, og at de bruker sine muntlige ferdigheter til å lage sine egne samtaler. Organisasjonen av spillbasert læring legger til rette for bruk av muntlig ferdigheter når elevene enten spiller som en klasse eller i mindre grupper, da dette er en sosial arena og elevene er i samhandling med hverandre.
dc.description.abstractThis master thesis investigates how game-based learning can facilitate students’ use of oral skills. The methods used to collect data was teacher interviews and a questionnaire. The overarching research focus of this thesis was to explore how teachers at Norwegian Primary Schools could facilitate the students’ oral skills through game-based learning, and two sub-questions were developed. Firstly, the research investigated how an implementation of a game-based learning approach can be done, and secondly, how teacher experience and engage with a game-based learning to learning English, with focus on oral skills. Previous research argues that there is a lot to learn from in games, that the willingness to communicate increase with the use of games in the English classroom, as well as the importance of using games in the classroom and the effect of different games. The result of the research indicates that lessons with games generally enhance more facilitation of oral skills among students, through interaction and communication with others. Games create active and participating students, who create their own conversations by using their oral skills. The organisation of game-based learning could be done either as a one whole group, in smaller groups to support the social aspect of learning, which facilitate oral skills in the classroom.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFacilitation of oral skills through game-based learning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record