Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorVedvik, Hilja Gjetrang
dc.date.accessioned2023-07-11T16:10:25Z
dc.date.available2023-07-11T16:10:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:37583419
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077663
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne studien er det gjennomført kvalitative intervjuer med lærere som har jobbet som engelsklærere og hatt ansvar for opplæringen av elever med dysleksi. Fokuset har vært rettet mot hvordan lærere tilpasser undervisningen sin slik at den også favner elever som har dysleksi i møte med skriftlige oppgaver på engelsk. Forskningen har vist at det er et stort sprik mellom læreres forståelse av vansken dysleksi, og at det er behov for et kompetanseløft i utdanningssektoren på dette området. Begreper som dysleksivennlige skoler og dysleksivennlig undervisning er med på å sette rammene for hvordan en skole og et klasserom skal kunne tilpasses elever som har dysleksi, men som også er en tilnærming som flere elever vil profitere på i det lengre løp. Lærerne som ble med i studien snakket fritt fra sin egen erfaring og kompetanse, og forklarte hvordan de jobbet for å tilrettelegge for elever som har dysleksi i skriftlige oppgaver i engelsk, siden dysleksi er knyttet til vansker med å lese og skrive. Dysleksi er ikke en vanske som utløser rett til spesialundervisning i seg selv, og er derfor en vanske som lærere blir tvunget til å ta hensyn til i alle fag. Noen ytret også at det å få en lærer som er engasjert eller har kunnskap om dysleksi, ikke skal være noe de «heldige» elevene er prisgitt, men burde være en del av det grunnleggende i utdanningen.
dc.description.abstractIn this research, I have used qualitative interviews to interview teachers who had worked as English language teachers and had the responsibility of training students with dyslexia in the English-speaking classroom. The main focus was towards how teachers adapt their teaching to facilitate the learning of writing skills in the English subject to students who suffer from dyslexia. The research has shown that there is a big difference between the teachers’ understanding of what dyslexia, or developmental learning disorder is, and that this is something that should be taken seriously. Terms like dyslexia friendly schools and dyslexia friendly teaching are included to show how the school and teaching can become more adapted to the students with dyslexia, and this is also something that will benefit all students. The teachers who participated in this study, have spoken freely about their competence and experience when it comes to teaching students with dyslexia, particularly in writing since dyslexia is connected to a challenge related to reading and writing. In Norway, dyslexia alone does not give the student the right to receive special education, and this is the reason why all teachers in school must be aware what they can do to adapt their teaching. Some teachers expressed that being “lucky” to have a teacher who is interested in dyslexia is not the way we can have it in the primary education.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHow teachers adapt their teaching to facilitate the learning of writing skills for students with dyslexia.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record