Now showing items 1-20 of 1202

  • «A teacher is one who makes himself progressively unnecessary» - Elevmedvirkning 

   Ødegård, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Det står spesifisert i både Opplæringslovens formålsparagraf (2008) og læreplanens generelle del (1993) at elevmedvirkning skal vektlegges i skolen. I 2012 ble det også fastsatt en bestemmelse av tid som skal brukes til ...
  • Adapting Horror 

   Andersen, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
   This paper seeks to evaluate the differences in the novel Dracula and the adaptation by Francis Ford Coppola. The paper examines how horror is created in both works, from the technical aspects of writing and filmmaking, ...
  • Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? 

   Skogum, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Ole Kristian Skogum Tittel: Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? Hensikten: Hensikten med oppgaven var å se om agilitytrening har effekt på akslerasjonshurtigheten til fotballspillere. ...
  • Album som foretrukket format i dagens musikkmarked 

   Bekkholt, Tina; Engen, Tove (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven ser vi på albumets plass i dagens musikkindustri, og hvilke typer av forbrukere som fremdeles benytter seg av albumformatet. Vi tar for oss punkter for og imot fysiske og digitale album ved hjelp ...
  • Aldersgruppen 45+ En kvantitativ studie av individers bruk av musikk 

   Lindberget, Sindre; Dyrøy, Eirik (Bachelor thesis, 2016)
   Målet med denne bacheloroppgaven er å se på sammenhenger mellom relasjonsbygging, personlig refleksjon og musikklyttingsatferd hos aldersgruppen 45+. Dette innebærer individers bruk av musikk som: relasjonsbyggende behov ...
  • Alle elever skal få muligheten til å lære 

   Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
  • Allting er lett, bare man kan det: Fordelene ved bruk av regning i flere fag 

   Tomter, Elisabeth K. (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven bygger på hvordan og hvorfor regneferdigheten skal brukes i flere fag i skolen. Strategidokumentet "Motivasjon og mestring for bedre læring" blir presentert med hvorfor det ble laget og hvordan ...
  • Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

   Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...
  • Alternativt driftssystem for ammeku på Mellem gård 

   Bye, Camilla (Bachelor thesis, 2016)
   Behovet for storfekjøtt i Norge blir stadig større når melkekutallet går ned i takt med økt avdrått. For å kompensere for dette tapet og redusere mengde importert kjøtt, er det beregnet at det trengs en stor økning i ...
  • Analyse av angrepsstiler i norsk Eliteserie, spansk La Liga, tysk Bundesliga og engelsk Premier League 

   Eriksen, René (Bachelor thesis, 2017)
   Metode Litteraturstudie. Jeg benytter meg av annen forskning og data som er relevant for mitt problemområde. Resultat Resultatene i denne oppgaven viser at andelen mål etter direkte angrep, ballbesittende angrep og etter ...
  • Analyse av driftspris ved sluttavvirkning 

   Storberget, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Med økte tømmerpriser og større etterspørsel har det den siste tiden blitt svært attraktivt å avvirke skog. Sammenhengen mellom prisen som entreprenør blir betalt for drifta og faktiske driftskostnader er en pågående ...
  • Analyzing Transformers 

   Aasbjørg, Robin (Bachelor thesis, 2012)
   "Analyzing Transformers" er en bacheloroppgave som handler om hva som er spesiellt [sic] med filmeffektene i filmen Transformers - Dark of the Moon, og hvordan dette er gjort. Hva har Industrial Light and Magic (selskapet ...
  • Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

   Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
  • Anerkjennelse som mulighet for utvikling og mestring 

   Westgård, Gunn-Helén Berger (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bachelor-oppgaven er en studie av hvilke tanker lærere har rundt sitt møte med eleven i skolen, og hvordan det kan påvirke elevenes selvbilde. Elevenes selvbilde er noe som utvikles i relasjon med andre. ...
  • Anerkjennende væremåte i samspill med barnet. 

   Brenna, Rikarda (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er anerkjennende væremåte i relasjonen voksen-barn i barnehagen. Resultatene viser at anerkjennelse handler om respekt og lydhørhet for barnets egne erfaringer og opplevelser, ...
  • Angst for tannbehandling - tannpleiers rolle 

   Brekke, Therese; Tollan, Magni; Øverland, Stina Margrethe E. (Bachelor thesis, 2012)
   Denne bacheloroppgaven handler om tannpleierens rolle i møte med ungdom med tannbehandlingsangst. Oppgaven er en litteraturstudie, der vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår undersøkelse. Vårt ...
  • Angst relatert til KOLS 

   Stabell, Grethe Alise (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det er en folkesykdom med betydelig dødelighet. Sykdommen er irreversibel og behandling som er gjeldene er lindring av symptomene. I globalt ...
  • Anoreksi, men du er jo gutt?! 

   Espelien, Annhild Småladen; Silkoset, Tine (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape trygghet hos gutter med anoreksi? Bakgrunn: Tema spiseforstyrrelse vekket vår interesse ved et pasientmøte. Det er et spennende og interessant emne ved at det både omhandler ...
  • ANTIBIOTIKARESISTENS – Sykepleierens Kamp 

   Feragen, Elias Glein; Helgesen, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem globalt, men også nasjonalt. Som sykepleiere vil vi kunne møte på pasienter som har infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Hva er vårt ansvar i møte ...
  • Appreciating music in the streaming era 

   Kvistad, Eirik; Dagenborg, Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
   The music industry is still subjected to the value gap that arose from services like Napster. At the time of writing, the issue is being addressed as a legislative one by the industry, and a rather sore one at that. There ...