• Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt 

      Delet, Camilla; Ek, Åse Kari (Bachelor thesis, 2016)
      Forfattere Camilla Delet & Åse Kari Ek Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt Problemstilling I hvilken grad kan fysisk aktivitet og kosthold være med på å redusere overvekt hos barn ...