• Motivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkning 

      Hvidsten, Andreas (Bachelor thesis, 2015)
      Forfatter: Andreas Hvidsten, Faglærerutdanning for kroppsøving og idrettsfag – 2015 Høgskolen i Hedmark – Elverum, avdeling for folkehelsefag. Tittel: Motivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkning Problemstilling: Hvordan ...