• Inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget 

      Kalstad, Mari (Bachelor thesis, 2012)
      Hovedproblemstilling: Hvilke konsekvenser får inkludering og/eller ekskludering for elevene med tanke på kroppsøvingslærernes handlinger og metoder? I lys av dette kommer tiltak som kroppsøvingslærerne gjør for at elevene ...