• Holdninger til kroppsøvingsfaget på ungdomsskolen 

      Myhrer, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Min hovedproblemstilling: «Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til kroppsøvingsfaget?». Teori: Jeg tar for meg teorien rundt holdninger i kroppsøving, og emnene faget inneholder i forhold til ...