• Motivasjon til kroppsøving hos elever i den videregående skolen 

      Tronstad, Henrik (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling / problemfelt: Hvilke faktorer er med på å motivere elever på videregående skole for kroppsøvingsfaget? I min oppgave ønsker jeg å finne ut hvilke faktorer som motiverer elever i kroppsøvingstimene. Metode: Jeg ...