Show simple item record

dc.contributor.authorAnstensen, Camilla
dc.date.accessioned2012-06-25T08:07:24Z
dc.date.available2012-06-25T08:07:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132790
dc.descriptionBachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring. Problemstilling lyder som følger: ”Hvordan ivaretas tilpasset opplæring i kroppsøving på en utvalgt videregående skole og hvordan tilrettlegger lærerne kroppsøvingstimene?” I kapittel 3 belyser jeg temaet tilpasset opplæring ved å henvise til relevant litteratur. Jeg har sett på hva tilpasset opplæring er, hvorfor det er så viktig å tilpasse, og hvordan vi kan tilpasse. For å få svar på problemstillingen benyttet jeg meg av kvalitativ metode. Jeg gjennomførte kvalitative intervjuer med tre kroppsøvingslærere i videregående skole. Resultatene av undersøkelsen viser at kroppsøvingslærerne ser på tilpasset opplæring som en utfordring. Det er også veldig varierende for hvordan lærerne tilrettelegger undervisningen i tråd med elevenes forutsetninger, men flertallet velger å differensiere innhold og læringsaktiviteter, for at elevene skal få et størst mulig utbytte av timen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.subjecttilretteleggingno_NO
dc.titleTilpasset opplæring i kroppsøving i videregående skoleno_NO
dc.title.alternativeAdapted training in physical education in high schoolno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber56 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record