Show simple item record

dc.contributor.authorKalstad, Mari
dc.date.accessioned2012-06-26T08:03:59Z
dc.date.available2012-06-26T08:03:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132796
dc.descriptionBachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2012no_NO
dc.description.abstractHovedproblemstilling: Hvilke konsekvenser får inkludering og/eller ekskludering for elevene med tanke på kroppsøvingslærernes handlinger og metoder? I lys av dette kommer tiltak som kroppsøvingslærerne gjør for at elevene skal føle seg inkludert i kroppsøvingsfaget. Og finnes det noen sammenheng mellom temaet og frafallsproblematikken i den videregående skole. Teori: Den teoretiske rammen for dette prosjektet er Jan Ove Tangens sosiologiske perspektiver på hvilke mekanismer som fører til eksklusjon og inklusjon i idretten. Disse perspektivene er oversatt fra idrett til kroppsøving som felt og fungerer som bakteppe for hele prosjektet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ metode ved forskningen, der det ble intervjuet tre kroppsøvingslærere ved samme videregående skole. Samtlige var i aldersgruppen 40-50 år, med en del jobberfaring. Resultater og diskusjon: Resultatene viser at konsekvensene for inklusjon og eksklusjon kan skyldes mange ulike mekanismer som gjenspeiles i det sosiale systemet og som kan være sammensatt av ulike binære koder. Avslutning/konklusjon: Kroppsøvingsfaget kan sees i sammenheng med Tangens forståelse for det sosiale systemet. Konsekvensene for kroppsøvingslærernes handlinger skyldes ikke direkte eksklusjon i faget, men de kan bidra til å fremme inklusjonen hos elevene og dermed unngå frafall.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectungdommerno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjectlærereno_NO
dc.subjectinkluderingno_NO
dc.subjectekskluderingno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjectkonsekvenserno_NO
dc.subjectsosialiseringno_NO
dc.titleInkludering og ekskludering i kroppsøvingsfagetno_NO
dc.title.alternativeInclusion and exclusion in physical educationno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber60 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record