Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Ingrid
dc.date.accessioned2013-07-10T08:39:43Z
dc.date.available2013-07-10T08:39:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132812
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter Ingrid Dahl Oppgavetittel Hvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving? Problemstilling Hvordan kan kroppsøvingslærere motivere elever som ikke liker kroppsøving til å delta? Teori Forskningen innebefatter nøkkelbegreper som: endringer i læreplanen, motivasjon, målorienteringsteori, psykologisk læringsklima, selvbestemmelsesteori, lærerens rolle og kjønnsforskjeller i kroppsøving. Metode Den kvalitative forskningsmetoden ble brukt i denne oppgaven. Her ble det brukt totalt 2 intervjuobjekter. Resultater Resultatene fremstår under hvert punkt som er tatt ut fra intervjuguiden. Punktene er: deltagelse i kroppsøving, om de er aktive på fritiden, hvor motiverte de er, mestringsfølelsen de har, forholdet til kroppsøvingslæreren og hvordan miljøet påvirker de. Diskusjon Resultatene blir drøftet opp mot læringsklima, lærerollen, motivasjon og kjønnsdeling i kroppsøving. Konklusjon En endelig konklusjon av forskningen drøftet opp mot teorien. Denne studien viser at lærerens rolle har stor innvirkning på elevenes motivasjon. Blant annet gjennom å gi oppmuntrende tilbakemeldinger, valgmuligheter og prøve å oppnå innsats og mestringfølelese hos elevene. Nøkkelord Motivasjon, lærerens rolle, kjønnsforskjeller, Selvbestemmelsesteorien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectlærereno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectselvbestemmelseno_NO
dc.subjectkjønnsforskjellerno_NO
dc.subjectlæringsklimano_NO
dc.subjectpsykologino_NO
dc.subjectpsykologiskno_NO
dc.titleHvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving?no_NO
dc.title.alternativeHow can teachers motivate students to participate in physical education?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel