• Bruk av kjæledyr i helsefremmende aktivitet 

   Thorød, Hanna Stensrud (Bachelor thesis, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler bruk av kjæledyr i helsefremmende aktiviteter. Kvalitativ forskningsmetode med bruk av dybdeintervju av tre personer med funksjonsnedsettelse er blitt benyttet. Resultatene viser at dyr bidrar ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – En litteraturstudie. 

   Roer, Grethe Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Grethe Emilie Roer, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – en litteratur ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

   Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Kongssund, Mia (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Mia Kongssund Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse Problemstilling: ”Hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe til å redusere angst og depresjon hos voksne mennesker?” Metode: Litteraturstudie. Resultat: ...
  • Fysisk aktivitet og sosial angst 

   Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...
  • Fysisk aktivitet ved behandling av angst: Styrketrening vs kondisjonstrening 

   Aasen, Fredrik (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Fredrik Aasen Hensikt: Å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å behandle angst, eventuelt hvordan. Finne ut om styrke- og kondisjonstrening gir ulik effekt på personer med angstlidelser og angst ...
  • Motivasjon for livsstilsendring 

   Kristoffersen, Heidi (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Heidi Kristoffersen Tittel på oppgaven: Motivasjon for livsstilsendring. Problemstilling: Hvilken betydning har indre og ytre motivasjon for fysisk aktivitet i ulike faser av en livsstilsendring? Metode: I ...
  • Psykisk helse og aktivitet i naturen 

   Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
   May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...
  • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

   Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...