Now showing items 36-55 of 72

  • Marked og velferd 

   Østre, Stein (Textbook, 2012)
   Intensjon og innhold Hensikten er å forklare hvorledes et marked fungerer i et samspill mellom tilbud og efterspørsel. Utgangspunktet er altså ”hva en ikke-økonom trenger å vite om markeder” og ikke hva som det er vanlig ...
  • Mellom tradisjon og fornyelse: Høgskolen i Hedmark 1994-2014 

   Bringeland, Simon W. (Book, 2014-10-03)
  • Mester i førstelinjetjeneste : Servicestudiet – pilotkullet 2001-2003 : evaluering av innhold og gjennomføring 

   Aasbrenn, Kristian (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2004-10-10)
   Mester i førstelinjetjeneste er et skreddersydd utviklings- og utdanningstilbud på høgskolenivå for førstelinjen i offentlig sektor. Prosjektet startet høsten 2001 som et tilbud for Hedmark fylke og med et pilotkull på 50 ...
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Nordand - en nordisk andraspråksresa 

   Holmen, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen (Chapter, 2013)
  • Notatteknikk 

   Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Others, 2011)
  • Nytilsatt ved Høgskolen i Hedmark : hva gjør vi nå? 

   Berg, Marit; Klein, Alexandra; Myromslien, Frøydis D.; Mytting, Tuva Sandsdalen; Stensvehagen, Marianne Torp (Informasjonsrapport, Working paper, 2009)
   Norsk: På bakgrunn av en felles oppfattelse av at Høgskolen i Hedmark mangler et godt system til å sikre opplæring, veiledning og oppfølging av nytilsatte – med spesielt fokus på det pedagogiske området – har vi undersøkt ...
  • Nyttekostnadsanalyser : forelesningsnotater i samfunnsøkonomisk prosjektanalyse for offentlig forvaltning 

   Østre, Stein (Working paper, 2014)
   Nyttekostnadsanalyser eller samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser skal være hjelpemidler for folkevalgte, slik at de kan treffe bedre beslutninger i et velferdspolitisk perspektiv. Slike analyser er ikke en erstatning for ...
  • Nyttekostnadsanalyser for beslutningsfatning i offentlig forvaltning 

   Østre, Stein (Lecture, 2012)
   Nyttekostnadsanalyser eller samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser skal være hjelpemidler for folkevalgte, slik at de kan treffe bedre beslutninger i et velferdspolitisk perspektiv. Slike analyser er ikke en erstatning ...
  • Nyttekostnadsanalyser. Forelesningsnotater i samfunnsøkonomisk prosjektanalyse for offentlig forvaltning 

   Østre, Stein (Lecture, 2010-02)
   Nyttekostnadsanalyser eller samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser skal være hjelpemidler for folkevalgte, slik at de kan treffe bedre beslutninger i et velferdspolitisk perspektiv. Slike analyser er ikke en erstatning for ...
  • OL-94 og etterbruken 

   Lesjø, Jon Helge; Syversen, Trine Løvold (Report, 2021)
   Høgskolen i Innlandet fikk i 2019 tilskudd fra Regionalt forskningsfond Innlandet til et kvalifiseringsprosjekt om olympiske ettervirkninger. Formålet var at høgskolen, i samarbeid med partnere i OL-relaterte selskaper og ...
  • Om Flerkulturelt forum ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning (og naturvitenskap), 2001-2015 

   Nes, Kari (Working paper, 2018)
   I årene 2001- 2015 ble det i regi av Høgskolen i Hedmark arrangert ca. 50 åpne møter om flerkulturell opplæring og flerkulturelle møter. I dette notatet oppsummeres denne omfattende formidlingshistorien.
  • On the distribution of t-type statistics involving a weighted sum of X2 and some related tests 

   Mønness, Erik Neslein (Arbeidsnotat;1993:1, Working paper, 1993)
  • Open Access – Høgskolen i Hedmark 

   Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2005)
   Norsk: I februar 2004 ble det i Høgskolebiblioteket nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede «hva som foregår innen Open Access-området globalt, nordisk og nasjonalt». Open Access (OA) er et initiativ hvor forskere, ...
  • PIL – Praksis som integrerende element i lærerutdanningen: Sluttrapport fra lokalt PIL-prosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Treklangsamarbeid og Trepartsamtaler 

   Bakke, Elin; Eriksen, Stig; Gloppen, Bjørg Herberg; Halmrast, Gudrun Sælen; Ranheimsæter, Åsne; Sommervold, Tove; Stauri, Tormod; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Research report, 2011)
   Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, har siden februar 2009 vært en del av det nasjonale PIL-prosjektet. Gjennom dette prosjektet har høgskolen fått anledning til å kvalitetssikre og ...
  • Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge 

   Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian (Research report, 2017)
   Denne rapporten anbefaler:​​​​​ 1. Etablering ACT-team og/eller FACT-team i DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maksimum én times reisevei fra DPS-et til regionens ytterkanter. ACT-team bør opprettes når ...
  • Praktisk budsjettering på Excel 

   Romstad, Harald (Working paper, 2015)
   Notatets hovedmål er å gi en basis praktisk innføring i, og forståelse av budsjetteringens plass i en virksomhet, prinsippene for budsjettprosessene og en metodeopplæring. Budsjettgjennomgangen er basert på en basiskompetanse ...
  • Prosjektet "Bibliotekar i faglig kontorfellesskap". Sluttrapport 

   Bäckmark, Laila; Sæta, Eva Reiten (Informasjonsrapport, Working paper, 2007)
   Norsk: Ved å plassere bibliotekarkompetanse inn i et faglig kontorfellesskap, ønsket vi å finne ut om dette førte til bedre samhandling mellom bibliotek og faglig ansatte. Prosjektet hadde tre delmål:1) Gi bedre FoU-støtte. 2) ...
  • Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

   Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne Marit; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
   I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...
  • Rapport migrasjonsprosjektet 

   de Souza, Peter (Working paper, 2014)
   Rapporten om migrasjonsprosjektet er en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” som Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har arbeidet med i 2013 . I rapporten presenterer Peter De Souza fra Høyskolen ...